Mynd â darganfyddiadau newydd a'u defnyddio i wella dealltwriaeth a diagnosis o afiechyd meddwl.

Newyddion diweddaraf

Hippocampal stem cells, which generate new neurons, growing in a dish in the lab

Schizophrenia: from new brain cells to the immune system

8 Mehefin 2017

Blog: Research Associate Dr Niels Haan unpacks role of neurogenesis and the immune system in schizophrenia.

GW4 with white space

GW4 Early Career Neuroscientist Day 2017

8 Mehefin 2017

ECND brings together researchers from Cardiff, Bristol, Bath and Exeter Universities to discuss neuroscience.

Portrait of Jonny Benjamin

Seicosis: taith o obaith a darganfod

6 Mehefin 2017

Jonny Benjamin a Neil Laybourn i gynnal trafodaeth gyhoeddus yn y Brifysgol

Astudio

Rhagor o wybodaeth am ein rhaglen PhD bedair blynedd a gefnogir gan y Wellcome Trust

Ymchwil

Nod ein hymchwil yw mynd i'r afael ag anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol sy'n brif achosion marwolaeth ac anabledd