Mynd â darganfyddiadau newydd a'u defnyddio i wella dealltwriaeth a diagnosis o afiechyd meddwl.

Watch our video

Newyddion diweddaraf

Image of Nicholas Clifton

Un o 600 o wyddonwyr ifanc i ymuno â 43 o Enillwyr Gwobrau Nobel

18 Ebrill 2018

Gwahodd Dr Nicholas Clifton i fynychu Cyfarfod Enillwyr Gwobrau Nobel Lindau

Pint of Science

Mae ‘Peint o Wyddoniaeth’ yn dychwelyd i dafarnau Caerdydd

11 Ebrill 2018

Bydd academyddion unwaith eto yn dod â Gwyddoniaeth i’r lluoedd fel rhan o ŵyl fwyaf y byd o sgyrsiau cyhoeddus ar wyddoniaeth

Woman carrying baby

Cyswllt PCOS ag ADHD ac anhwylder sbectrwm awtistiaeth

10 Ebrill 2018

Astudiaeth ar raddfa fawr yn cysylltu syndrom ofarïau polysystig ag anhwylderau iechyd meddwl

Adrian Harwood holding a cell culture

Astudio

Rhagor o wybodaeth am ein rhaglen PhD bedair blynedd a gefnogir gan y Wellcome Trust

An image of teh molecular structure of  a brain

Ymchwil

Nod ein hymchwil yw mynd i'r afael ag anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol sy'n brif achosion marwolaeth ac anabledd