Mynd â darganfyddiadau newydd a'u defnyddio i wella dealltwriaeth a diagnosis o afiechyd meddwl.

Newyddion diweddaraf

Prism Goggles

BNA members get brainy at Buffalo Bar!

28 Tachwedd 2017

British Neuroscience Association's Cardiff representatives host a fun evening inviting people to sign up

photograph of Stephen Fry with team at Neuroscience and Mental Health Research Institute

Stephen Fry yn dychwelyd i Brifysgol Caerdydd

9 Tachwedd 2017

Cymrawd Anrhydeddus Prifysgol Caerdydd, Stephen Fry, yn ymweld â Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl

Prism Goggles edited

Scouts don lab coats for neuroscience evening!

8 Tachwedd 2017

A troop of scouts complete brain-related activities as they become neuroscientists for the night

Adrian Harwood holding a cell culture

Astudio

Rhagor o wybodaeth am ein rhaglen PhD bedair blynedd a gefnogir gan y Wellcome Trust

An image of teh molecular structure of  a brain

Ymchwil

Nod ein hymchwil yw mynd i'r afael ag anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol sy'n brif achosion marwolaeth ac anabledd