Cyrsiau

Rydym ni’n cynnig rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig fydd yn eich galluogi i’ch herio eich hun yn academaidd ac yn gerddorol.

Ymchwil

Rydym ni’n ganolfan uchelgeisiol sy’n ymroi i ymchwil, cyfansoddi a pherfformiadau rhagorol.

Music scholarships

Ysgoloriaethau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau i’n darpar fyfyrwyr ôl-raddedig.

Violin in orchestra

Perfformio

Un o nodweddion deniadol astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yw cyfoeth ac amrywiaeth y cyfleoedd perfformio.

Music students

Bywyd Myfyrwyr

Mae Caerdydd yn lleoliad da i astudio cerddoriaeth. Mae diwylliant celfydd cyfoethog y ddinas yn cyfuno â thraddodiadau cerddorol cryf gyda thueddiadau cyfoes.


Newyddion

Cardinal Henry Benedict Stuart

Prince, priest, patron

5 Gorffennaf 2016

Cardinal Henry Benedict Stuart and musical patronage in eighteenth-century Rome

Bey Day

29 Mehefin 2016

Zwischen Himmel und Erde

25 Mehefin 2016

Welsh Soldiers

Coffáu'r Rhyfel Byd Cyntaf: Gwrthdaro a Chreadigrwydd

Prosiect ymgysylltu cyhoeddus a ariannir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau i ddylunio a chyflwyno digwyddiadau i goffáu Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.