Ymchwil

Ers ymhell dros ganrif rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau gwell iechyd drwy addysg, ymchwil ac ymgysylltu â’r byd ehangach.

Cefnogir ein hymrwymiad i ragoriaeth ymchwil drwy ganolfannau, grwpiau ac unedau ymchwil yn cydweithio yn ein cyfleusterau rhagorol.

Gyda'n themâu ymchwil yn ein llywio, mae ein hymchwilwyr yn ymwneud â’r wyddoniaeth ddiweddaraf ac ymchwil byd-eang ym maes meddygaeth sy’n cael effaith real ar fywydau pobl.

Mae ein huchafbwyntiau ymchwil yn cynnwys:

Cefnogaeth ymchwil

Sefydliadau Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn cydweithio'n agos â dau Sefydliad Ymchwil yn y Brifysgol a sefydlwyd gyda meddygaeth yn graidd i'w hymchwil safonol ac sy'n gosod yr agenda:

Research

Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl

Mynd â darganfyddiadau newydd a'u defnyddio i wella dealltwriaeth a diagnosis o afiechyd meddwl.

Systems Immunity Research Institute

Sefydliad Ymchwil Systemau Imiwnedd

Rydym yn cyflwyno dull cynhwysfawr sy'n seiliedig ar systemau o ymchwilio i imiwnedd. Rydym yn darparu gwedd holistaidd ar hynt clefydau cronig, rheoli heintiau a mecanweithiau sy'n arwain at ymateb imiwnedd effeithiol.