ReMEDy

Cylchlythyr i gynfyfyrwyr yw ReMEDy sy'n codi ymwybyddiaeth o weithgareddau a chyflawniadau yn yr Ysgol Meddygaeth.

Uchafbwyntiau

Cipolwg ar rai o’r pynciau o dan sylw yn y rhifyn diweddaraf:

Superbugs

Cynnydd ‘arch-fygiau’ ledled y byd – pam mae angen inni ymgysylltu

Cynhaliodd Prifysgol Caerdydd achlysur ymgysylltu cyhoeddus, ‘Arch fygiau – diwedd meddygaeth fodern ar y ffurf rydyn ni’n ei hadnabod?’, yng nghanolfan wyddonol prifddinas Cymru, Techniquest.

Sam Cox Sully Primary visit

Llysgenhadon MEDIC: addysgu ac ysbrydoli disgyblion Cymru

Mae tîm ymgysylltu Ysgol Meddygaeth Caerdydd yn meithrin cysylltiadau ag ysgolion a cholegau ledled Cymru fel y bydd sawl cyfle i Lysgenhadon MEDIC ymgysylltu â nhw.

PRIME SUPER grŵp

O dan sylw: Canolfan PRIME Cymru

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru sefydlodd y ganolfan yn 2015 ac ymrwymodd yn ddiweddar i’w hariannu hyd 2020.

Hwyl yr wŷl yng Ngŵyl Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) Caerdydd

Bu Canolfannau’r MRC ar draws y DU ac mewn rhannau o Affrica yn dathlu trydedd Wyl Ymchwil Meddygol yr MRC rhwng 14 a 24 Mehefin 2018.

10 ways Medic is making an impact

10 ffordd mae Medic yn cael effaith

Mae ymdrechion llawer o staff a myfyrwyr yn amlygu’r amrywiaeth eang o ffyrdd y mae’r Ysgol yn ymgysylltu â’r ymdeithas ac yn cynnig manteision iddi. Dyma ddeng enghraifft ddiweddar.

Professor David Owens

Sgwrs gyda chynfyfyriwr: Yr Athro David Owens CBE MD FRCP

Ymgymhwysodd David yn Ysgol Genedlaethol Meddygaeth Cymru ym 1966 gan ennill clod ym mhynciau ffarmacoleg a therapiwteg.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gael eich cynnwys ar restr bostio ReMEDy, cysylltwch â:

Medicine engagement team