ReMEDy

Cylchlythyr i gynfyfyrwyr yw ReMEDy sy'n codi ymwybyddiaeth o weithgareddau a chyflawniadau yn yr Ysgol Meddygaeth.

ReMEDy edition 28

ReMEDy edition 28

9 Mai 2018

Darllenwch nhw i weld beth rydym wedi bod yn ei wneud.

PDF

Uchafbwyntiau

Cipolwg ar rai o’r pynciau o dan sylw yn y rhifyn diweddaraf:

Health and Social Care

Cynnal ymchwil ragorol i iechyd a gofal cymdeithasol

Mae isadeiledd ariannu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn helpu i gynnal a chynyddu’r adnoddau a’r gallu ynghylch ymchwil a datblygu er iechyd.

Professor Siladitya Bhattacharya

Cyflwyno Pennaeth newydd ein Hysgol: Yr Athro Siladitya Bhattacharya

Athro Meddygaeth Cenhedlu Prifysgol Aberdeen oedd ei swydd ddiwethaf.

Sepsis

O dan sylw: Prosiect Sepsis

Yr Athro Peter Ghazal sy’n arwain tîm y prosiect, gan ddod â gwyddoniaeth sylfaenol ac ymchwil glinigol ynghyd er lles y cleifion.

Medicine Taster Days

Diwrnodau Blas ar Feddygaeth

Mae Diwrnodau Blas ar Feddygaeth yn cynnig dewis o ddau ddiwrnod unfath sy’n llawn gweithgareddau a chyflwyniadau sy’n ymwneud â Meddygaeth.

10 ways Medic is making an impact

10 ffordd mae Medic yn cael effaith

Mae ymdrechion llawer o staff a myfyrwyr yn amlygu’r amrywiaeth eang o ffyrdd y mae’r Ysgol yn ymgysylltu â’r ymdeithas ac yn cynnig manteision iddi. Dyma ddeng enghraifft ddiweddar.

Dr D Ray Freebury

Sgwrs gyda chynfyfyriwr: Y Dr D Ray Freebury

Dechreuodd Ray ei yrfa feddygol yn hen Ysgol Genedlaethol Meddygaeth Cymru, lle y graddiodd ym 1958.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gael eich cynnwys ar restr bostio ReMEDy, cysylltwch â:

Medicine engagement team