Ôl-raddedig a addysgir

Gallwch ddatblygu eich gwybodaeth, dwysáu eich dealltwriaeth a chyfoethogi eich sgiliau gyda’n cyrsiau ôl-raddedig a addysgir.

Rydyn ni’n croesawu dros 1,400 o fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir i astudio gyda ni bob blwyddyn. Ar ein cyrsiau, gallwch elwa ar astudio mewn amgylchedd dynamig ond hynod gefnogol.

Mae’n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn tueddu i fod yn hynod alwedigaethol, yn canolbwyntio ar gyfoethogi gyrfa a sail gwybodaeth gweithwyr iechyd proffesiynol parod, a phobl eraill mewn meysydd perthnasol. Eu nod yw rhoi gwell sgiliau academaidd i'n dysgwyr proffesiynol, a rhoi dealltwriaeth iddynt o'r sail dystiolaeth a all lywio ymarferion gwaith.

Rhaglenni

Rydym wedi cynnig ystod eang o raglenni ôl-raddedig lefel Meistr. Caiff y mwyafrif o’n rhaglenni eu cyflwyno yn rhan-amser, gan alluogi myfyrwyr i weithio ac astudio ar yr un pryd. Rydyn ni hefyd yn cynnig cyrsiau dysgu o bell ac e-ddysgu a modiwlau arunig sy’n caniatáu i weithwyr proffesiynol sicrhau cymhwyster cydnabyddedig heb amharu ar eu cyflogaeth.

Mae elfen a addysgir ac elfen ymchwil ynghlwm wrth bob rhaglen Meistr. Bydd yr elfen a addysgir (Tyst.Ôl-radd/Dip.Ôl-radd), yn rhoi cyfle i chi feithrin gwybodaeth a sgiliau academaidd newydd yn y ddisgyblaeth. Mae'r elfen ymchwil (traethawd hir MSc) yn brosiect unigol penodol, sy'n rhoi cyfle i chi ddangos eich bod yn gallu defnyddio sgiliau a gwybodaeth newydd mewn maes penodol.

Mae pwyntiau ymadael Diploma a Thystysgrif Ôl-raddedig ar gael ar ein holl raglenni Meistr.

CwrsCymhwysterModd
Uwch-Ymarfer LlawfeddygolMScRhan-amser - Dysgu o bell
Heneiddio, Iechyd a ChlefydauMScAmser llawn, rhan-amser
BiowybodegMScAmser llawn, rhan-amser
Biowybodeg ac Epidemioleg EnetigMScAmser llawn, rhan-amser
Dermatoleg GlinigolMScAmser llawn
Gofal CritigolMScRhan-amser - Dysgu o bell
DiabetesMSc, PgDipRhan-amser - Dysgu o bell
Cwnsela Genetig a GenomigMScRhan-amser - Dysgu o bell
Ymchwil ac Arloesedd MeddygolMSc, PgDip, PgCertRhan-amser - Dysgu o bell
Tocsicoleg FeddygolMSc, PgDip, PgCertAmser llawn - Dygsu o bell, rhan-amser - Dysgu o bell
Meddygaeth NewyddenedigolMSc, PgDipRhan-amser - Dysgu o bell
Iechyd Galwedigaethol (Polisi ac Ymarfer)MScRhan-amser - Dysgu o bell
Rheoli PoenMSc Rhan-amser - Dysgu o bell
Rheoli Poen (Gofal Cychwynnol a Chymunedol)MSc, PgDip,PgCertRhan-amser - Dysgu o bell
Meddygaeth Lliniarol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd ProffesiynolMScRhan-amser - Dysgu o bell
Dermatoleg YmarferolMScAmser llawn - Dysgu o bell, rhan-amser - Dysgu o bell
SeiciatregMScRhan-amser - Dysgu o bell
Iechyd CyhoeddusMPHAmser llawn, rhan-amser
TherapiwtegMSc, PgDip, PgCertAmser llawn - Dysgu o bell, rhan-amser - Dysgu o bell
Iacháu Clwyfau a Thrwsio MeinweoeddMScRhan-amser - Dysgu o bell