Public Understanding of Science in Health (PUSH)

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

This programme aims to inspire the next generation of talent.

It covers four main areas:

Public lectures

The Science in Health Public Lecture Series are free events that attract a diverse audience including the public, secondary school pupils and professionals. The series aims to open up areas of concern in health care and present new research on health issues to the public.

The lectures are held on Thursday evenings, running from October to June, usually in the large Chemistry Lecture Theatre of the University Main Building. The lectures are free and no booking is required. All are welcome – including senior school pupils interested in a career in healthcare.

Local year 12 and 13 pupils have the opportunity to meet with the speaker prior to the lecture. If you are a year 12 or 13 pupil and wish to meet with one of the forthcoming speakers, please contact Medic Engagement.

2017/2018 Public Lecture Series

DateTitleSpeaker
Thursday 12 October 2017Mental Health and Genetics: what do we know?
View video recording
Dr Annie Procter,
Cardiff & Vale University Health Board
Thursday 9 November 2017Of mice and men: Why do they love cocaine?Dr Justin Cressey-Rodgers,
Hywel Dda Health Board
Thursday 7 December 2017Epilepsy: fits, faints and funny turnsProfessor Philip Smith,
Cardiff University
Thursday 25 January 2018Where next for medical research?
Panel Debate – perspectives from a Research Scientist, Clinician and Science Historian
Dr Simone Cuff,
Cardiff University
Thursday 8 February 2018Advances in Imaging the Human Brain: the CUBRIC StoryProfessor Derek Jones,
Cardiff University
Thursday 8 March 2018Physical Activity for HealthDr Rhodri Martin,
Sports Wales
Thursday 22 March 2018Genome Editing: Its power to transform medicine and some potential pitfallsDr John Parrington,
Oxford University

View recordings of past public lectures.

Science in Health Live!

Science in Health Live
Year 12 pupils engaging in one of our interactive displays.

This annual event involves five schools within Cardiff University (Medicine, Dentistry, Healthcare Sciences, Optometry and Vision Sciences and Pharmacy and Pharmaceutical Sciences), has been running for over twenty years.

Almost 1,000 year 12 pupils from across Wales and the border counties visit the School for this event to gain insight into our ongoing biomedical research.

The day includes:

  • laboratory tours
  • interactive exhibition areas
  • stand-up science comedy
  • short talks on various hot topics
  • a Science Theatre presentation demonstrating medical and clinical sciences in action
  • a closing career session on 'Where can science lead you?' whereby mobile phone use is positively encouraged in order to ask career-related questions!

Considerable efforts are made to ensure that pupils registered on the University’s widening access scheme, 'Step-up to University' are able to attend.

View past hot topics talks.

View past careers talks.

For any Science in Health Live queries or bookings please contact:

Health Events

Lab work experience

A coordinated and evolving programme of schemes to inspire local students and to maximize opportunities for them to pursue a career in science and/or medicine.

Lab work
Some pupils enjoying the hands on lab work.

The students receive a general introduction to the week including an outline of the nature of the work undertaken in the research laboratories.

The remainder of the week is set up whereby the students have a range of experiences working in teams with a number of different investigators and their research groups.

The students have opportunities to experience cutting edge-technologies like molecular biology, flow cytometry, DNA sequencing, egg micro-injection, virology, mass spectrometry, X-ray crystallography, pharmacology and cellular immunology with research groups from across the school.

Importantly, the students have the chance of meeting PhD students and post-doctoral fellows many of whom are in the early stages of their career. On the final afternoon, the students come together to describe what they have learnt from the week and information is also provided on the UCAS application process.

Life Sciences Challenge

An inter-school competition for year 10 pupils consisting of a quiz designed and delivered by both PhD students and early career researchers (Post Doctoral Researchers and Junior Fellows).

Life Sciences Challenge
Pupils taking part in the Life Sciences Challenge quiz.

These are individuals who are passionate about science, and have chosen to dedicate their lives to scientific research. They want to share this enthusiasm for trying to understand the natural world with pupils in Wales.

We hope that by giving pupils the opportunity to meet young scientists working locally, we will inspire them to consider the possibilities of scientific careers.

Some of the questions will follow the National Curriculum, but others may require knowledge gained from further reading/investigation.

Importantly, some questions will test pupils’ ability to analyse data and apply logic and learned knowledge to unfamiliar concepts. Questions will be largely Biology and Chemistry based, but could involve aspects of Physics and Geology where these pertain to understanding the living world.

News article

Mae egin wyddonwyr o bob cwr o Gymru wedi bod yn cystadlu yng nghwis blynyddol yr Her Gwyddorau Bywyd, a gynhelir gan Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd.

Cystadleuaeth rhwng ysgolion ar gyfer disgyblion blwyddyn 10 yw’r Her Gwyddorau Bywyd. Fe’i dylunnir a’i chyflwyno gan fyfyrwyr doethurol, myfyrwyr meddygol, gwyddonwyr, ac ymchwilwyr yn gynnar yn eu gyrfa o fewn yr Ysgol Meddygaeth.

Crëwyd y cwis hwyl, rhyngweithiol, a heriol i rannu brwdfrydedd dros ddeall y byd naturiol ac ysbrydoli disgyblion i ystyried posibiliadau helaeth gyrfaoedd sy’n ymwneud â gwyddoniaeth.

Ym mis Chwefror, cymerodd bron i 400 o ddisgyblion o 43 o ysgolion ran yn rowndiau cychwynnol y gystadleuaeth, sy’n digwydd ar-lein.  Cynhelir y cwis ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg mewn cystadlaethau cyfochrog. Mae pob tîm yn cynnwys pedwar aelod sydd â diddordeb mewn mathemateg, gwyddoniaeth, a’r byd o’u cwmpas. Roedd yr wyth ysgol cyfrwng Cymraeg a Saesneg a wnaeth sgorio uchaf yn cymryd rhan yn y rowndiau gogynderfynol a chynderfynol ar ddechrau’r haf mewn ysgolion ar draws Cymru.

Y rhai oedd yn cystadlu am deitl Her y Gwyddorau Bywyd 2017 oedd: Ysgol Bro Morgannwg, Ysgol y Tryfan yn erbyn y Barri, Bangor ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, Caerdydd yn erbyn Ysgol Gatholig Esgob Vaughan, Abertawe.  Digwyddodd y rownd derfynol yn Adeilad Ymchwil Henry Wellcome, yn yr Ysgol Meddygaeth ddydd Gwener 15 Medi.

Image of students from Bishop Vaughn receiving their award

Enillwyr teilwng y gystadleuaeth eleni oedd Ysgol Gatholig Esgob Vaughan (cwis cyfrwng Saesneg) ac Ysgol Tryfan (cwis cyfrwng Cymraeg), a chyflwynwyd tlws i’r ddwy ysgol a siec am £150 i’w wario ar wyddoniaeth o fewn yr ysgol.

Dywedodd Dr James Matthews, trefnydd y cwis: “Mae’n arbennig o bleserus mai yn ei phumed flwyddyn y mae’r Her Gwyddorau Bywyd wedi bod yn gystadleuaeth genedlaethol ar hyd a lled Cymru. Yn draddodiadol, mae disgyblion wedi cael y cyfle i gystadlu dros eu hysgol ym meysydd cerddoriaeth, chwaraeon, a drama, felly mae’n wych cael cystadleuaeth timol ar gyfer ysgolion sy’n cydnabod ac yn gwobrwyo y rheiny sy’n rhagori mewn mathemateg a gwyddoniaeth.  Nod y cwis yw ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr, peirianwyr a meddygon yng Nghymru”.

Ychwanegodd Nia Jones, athrawes o Ysgol Tryfan: "Roedd yn brofiad gwerth chweil! Roedd y cwis yn heriol ac yn gyffrous, yn enwedig yn y rownd derfynol am yr oedd hi mor agos rhwng Ysgol Tryfan ac Ysgol Bro Morgannwg. Mwynhaodd y disgyblion mas draw yr elfen heriol drwy gynnwys nid yn unig gwestiynau yn seiliedig ar wyddoniaeth TGAU ac i raddau Lefel AS, ond hefyd ar wybodaeth gyffredinol a datblygiadau cyfredol ym myd gwyddoniaeth.

“Mae gallu cystadlu’n Gymraeg ar y lefel hon yn brofiad y dylai pob myfyriwr ei gael, ond yn anffodus, prin yw’r cyfleoedd. Cymeradwyaf Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd am weld pwysigrwydd cynnal y gystadleuaeth yn y ddwy iaith.

"Roedd hedfa i lawr i Gaerdydd ac yna ennill yn wych! Mae gen i ddisgyblion blwyddyn 10 sydd eisoes yn gofyn am gystadleuaeth y flwyddyn nesaf!”

For further information about any of these activities please contact:

Ymgysylltu Meddygaeth