Datganiadau’r cyfryngau

Ymchwiliad dan adran 17 Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 – 9 Mai 2017

Datganiad ynghylch adroddiad Comisiynydd y Gymraeg

Cardiff University’s Main Building - Update

From tomorrow, 3 May, Main Building, including the Science Library, will be open as usual except for the Chemistry laboratories in rooms 1.85 to 1.89 on the first floor. The refectory (Main Building restaurant) will be closed until further notice.

Cardiff University’s Main Building

All staff and students have been evacuated safely and we are in contact with relevant emergency services and University security.

Farsiti Cymru 2017

Mae Prifysgol Caerdydd yn ystyried ei chyfrifoldebau at y ddinas a'r gymuned leol yn bwysig dros ben.

Adolygiad Annibynnol o Faterion Cydraddoldeb Hiliol yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd - 25 Ionawr 2017

Mae adroddiad yr Athro Dinesh Bhugra sy'n edrych ar faterion cydraddoldeb hiliol yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd yn cael ei gyhoeddi heddiw

Gohirio’r penderfyniad cynllunio - 23 Tachwedd 2016

Mae Cyngor Dinas Caerdydd heddiw wedi gohirio’r penderfyniad cynllunio i gais Brifysgol Caerdydd i ddechrau codi adeilad nodedig yng nghanol Campws Cathays

Diwygiedig: Adolygiad Annibynnol i ymchwilio i Faterion Cydraddoldeb Hiliol – 28 Medi 2016

Mae Prifysgol Caerdydd wedi penodi Panel i gynnal adolygiad annibynnol er mwyn ymchwilio i faterion cydraddoldeb hiliol

Adolygiad Annibynnol: Cadeirydd y Panel ac Aelodau - 8 Awst 2016

Mae Prifysgol Caerdydd wedi penodi Panel i gynnal adolygiad annibynnol i ymchwilio i faterion cydraddoldeb hiliol.

EU referendum result - 24 June 2016

Message from the Vice-Chancellor regarding the result of the EU referendum.

Adolygiad Annibynnol – 08.06.2016

Datganiad am Adolygiad Annibynnol

Streic 25/05/2016

Datganiad streic 25 a 26 Mai 2016

Myfyrwyr meddygaeth Prifysgol Caerdydd

Datganiad ynghylch myfyrwyr meddygaeth Prifysgol Caerdydd.

Ymosodiadau yn Jakarta

Datganiad am fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn Jakarta