Lleoliadau ffilmio

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o leoliadau mewnol ac allanol ar gyfer ffilmio masnachol ac anfasnachol.

Mae ein hystâd drawiadol yn cynnwys amrywiaeth o arddulliau adeiladu. O adeiladau traddodiadol a ddyluniwyd yn gynnar yn y 20g gan benseiri fel George Caroe a Harris & Moodie, i adeiladau modern fel cartref yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg a gwblhawyd yn 2008.

Mae'r Brifysgol yn cydweithio gyda Chomisiwn Sgrîn Cymru, gwasanaeth cefnogi a chynghori rhad ac am ddim sy'n rhan o gangen Busnes Creadigol Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Ein campws ar ffilm

Mae cynyrchiadau proffil uchel sydd wedi bod yn ffilmio yn ein hadeiladau yn y gorffennol yn cynnwys cyfresi teledu fel:

  • Crash
  • The Sarah Jane Adventures
  • Doctor Who
  • Torchwood
  • Sherlock
  • Wizards Vs Aliens
  • Cyfres gomedi Sky, Stella.

Mae'r Tîm Cyfathrebu yn cydlynu ceisiadau am leoliadau ffilmio er mwyn i'r Brifysgol wneud yn siŵr bod eich cynhyrchiad yn rhedeg yn ddidrafferth ac i sicrhau'r amhariad lleiaf i staff a myfyrwyr.

Sut i gysylltu â ni

Ffilmio anfasnachol

Cysylltwch â'r Tîm Cyfathrebu os ydych yn dymuno ffilmio eitem newyddion yn y Brifysgol neu os ydych chi'n fyfyriwr sy'n bwriadu ffilmio ar y campws fel rhan o waith prosiect. Byddwn yn cysylltu gydag adrannau eraill o'r Brifysgol i gael y caniatâd perthnasol.

Tîm Cyfathrebu

Ffilmio masnachol

Os hoffech chi holi am gynyrchiadau mawr neu fasnachol yn y Brifysgol, darllenwch y Rhestr Ffilmio cyn cysylltu â'r Uned Ffilm i drafod lleoliadau posibl a ffioedd.  Mae'n rhaid cytuno ar gytundeb a'i lofnodi cyn dechrau ffilmio.

Dylid cyfeirio pob ymholiad i'r Uned Ffilm, Cyfathrebu a Marchnata.

Uned ffilm