Cyrsiau

Mae ein rhaglenni yn gyffrous yn ddeallusol ac yn hyblyg, sy'n eich galluogi i ddilyn eich diddordebau mathemategol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau proffesiynol a mathemategol.

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn cwmpasu dadansoddi a hafaliadau gwahaniaethol, mathemateg gymhwysol, ffiseg fathemategol, ymchwil gweithredol ac ystadegau.

Student with book

Darpariaeth cyfrwng Cymraeg

Ystyriwch ein hopsiynau i astudio rhan o'ch gradd mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cardiff University

Swyddi gwag

Dewch i weithio i ni a byddwch yn rhan o un o brifysgolion blaenllaw'r DU ar gyfer darparu addysg mathemateg.

Researchers chatting

Gweithio gyda diwydiant

Rydym yn cydweithio â phartneriaid diwydiannol ar brosiectau ymchwil a lleoliadau diwydiannol ar gyfer myfyrwyr traethawd estynedig.


Newyddion

Maths saves lives wins THE award

Maths in medicine wins THE award

27 Tachwedd 2015

Research placing maths at the heart of medicine wins Times Higher Education innovation award

National Student Survey logo

95% o foddhad cyffredinol ymysg myfyrwyr

Mae'r Ysgol Mathemateg wedi cyflawni 95% o ran boddhad cyffredinol myfyrwyr yn Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2015.