Llyfrgell Bute

Mae Llyfrgell Bute wedi’i leoli ar lawr cyntaf Adeilad Bute ac mae’n cynnwys casgliadau ar gyfer daearyddiaeth, newyddiaduraeth, astudiaethau cyfryngau, cynllunio a gwyddorau cymdeithasol. Mae’r Llyfrgell hefyd yn cadw papurau newydd cenedlaethol dyddiol a phenwythnos Prydeinig, a Chasgliad Osman.

View Llyfrgell Bute on Google Maps

Oriau agor

Amseroedd agor y gwyliau Nadolig:
17-20 Rhagfyr: 09:00 - 17:00
21 Rhagfyr: 09:00 - 16:00
22 Rhagfyr-1 Ionawr: Ar gau
2-4 Ionawr: 09:00 - 17:00
O 7 Ionawr: Amseroedd agor arferol y tymor
Dydd Llun 08:45 - 21:30
Dydd Mawrth 08:45 - 21:30
Dydd Mercher 08:45 - 21:30
Dydd Iau 08:45 - 21:30
Dydd Gwener 08:45 - 21:30
Dydd Sadwrn 10:00 - 17:30
Dydd Sul 10:00 - 17:30

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2018-19

Amdanom ni

Mae Llyfrgell Bute wedi’i leoli ar lawr cyntaf Adeilad Bute ar Rodfa Brenin Edward VII. Mae cyfleusterau yn cynnwys:

Coridor y GogleddLlyfrau a chyfnodolion Daearyddiaeth a Chynllunio
Coridor y DeLlyfrau a chyfnodolion Newyddiaduraeth ac Astudiaethau'r Cyfryngau
Papurau Newydd
Llyfrau y Gwyddorau Cymdeithasol
Ardal y fynedfaPapurau newydd dyddiol
Ardal y lolfa
Casgliad cyfeirio
Llyfrau Fferylliaeth
Cyfnodolion Fferylliaeth
Oriel ardal y fynedfaYstadegau cynllunio
Datganiadau Amgylcheddol
Papurau arholiad
Fideos a DVDs
Traethodau hir a theses a drefnir yn nhrefn y wyddor yn ôl awdur

Mynediad

  • Wedi'i leoli ar llawr cyntaf Adeilad Bute
  • Mae lifft cyfagos yn rhoi mynediad i'r llawr gwaelod a'r llawr gwaelod isaf.
  • Mae dau le parcio wedi'u cadw i bobl anabl. Y drws ar yr ochr o'r maes parcio yw'r prif llwybr mynedfa ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.
  • Mae toiled hygyrch wedi'i leoli ar gyntedd y llawr cyntaf.
  • Mae terfynellau catalog llyfrgell lefel isel ar gael.
  • Fe wnaiff staff estyn llyfrau oddi ar y silffoedd - gofynnwch am gymorth

Ymholiadau Llyfrgell Bute

Email:
buteliby@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4611
Blog:
Blog
Twitter:
butelibrary

Lleoliad Llyfrgell

Adeilad Bute
1af
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3NB


Llyfrgellwyr pwnc

Sarah Nicholas

Sarah Puzey

Zoe Young

Catherine Borwick

Andrew Blackmore