Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Mae Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol yn cynnwys casgliadau ar y dyniaethau, ieithoedd, seicoleg, gwyddorau cymdeithasol a Chymraeg ac astudiaethau Celtaidd.

View Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol on Google Maps

Oriau agor

Mae mynediad i'r llyfrgell tu allan i oriau â staff ar gael drwy cerdyn adnabod Prifysgol Caerdydd yn unig.
Yn ystod oriau agor 24/7 yn y tymor, mae gwasanaethau staff ar gael ar yr amseroedd canlynol:
Dydd Llun-Dydd Gwener: 08:30-21:30
Dydd Sadwrn: 10:00-17:30
Dydd Sul: 12:00-21:30
Dydd Llun 24 awr
Dydd Mawrth 24 awr
Dydd Mercher 24 awr
Dydd Iau 24 awr
Dydd Gwener 24 awr
Dydd Sadwrn 24 awr
Dydd Sul 24 awr

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld yr oriau agor ar gyfer 2018-2019

Amdanom ni

Mae'r adeilad ar bedwar llawr ac mae mynedfa'r adeilad ar y llawr gwaelod.

Llawr Gwaelod Isaf
Llawr Gwaelod

Astudiaethau cymdeithasol ac ymddygiadol, gan gynnwys seicoleg, addysg, cymdeithaseg, gwaith cymdeithasol a gwleidyddiaeth. Casgliad benthyciadau byr. Man talu myPrint.

Llawr Cyntaf

Y Gyfraith, Optometreg a Gwyddorau Golwg

Ail Lawr Y Dyniaethau, gan gynnwys athroniaeth, crefydd a diwinyddiaeth, archaeoleg, hanes, anthropoleg, celf, iaith a llenyddiaeth, ac Astudiaethau Cymru fodern a Cheltaidd.

Mynediad

  Mae mynediad i'r adeilad drwy gatiau a weithredir gyda charden. Nodwch: mae mynediad i ddeiliaid cerdyn adnabod cyfeirio ac ymwelwyr eraill i'r adeilad ar gael yn ystod oriau gwaith staff yn unig.
  • Mae mynedfa hygyrch ar gyfer mynediad cynorthwyol i’r adeilad wedi’i leoli ar ochr gorllewinol yr adeilad ar y llawr lefel gwaelod isaf. Mae’r mynediad yn cael ei reoli gan staff, defnyddiwch yr intercom wrth y fynedfa.
  • Mae lifft yn sicrhau mynediad i holl loriau’r llyfrgell
  • Mae yna ddau le parcio anabl yn agos i’r Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol (wrth y rheilffordd) a gellir cael mynediad o Rodfa Colum.
  • Mae toiled hygyrch ar gael ar lawr y fynedfa
  • Mae terfynellau catalog lefel isel ar gael
  • Gofynnwch am gymorth wrth aelodau staff i ddod o hyd i lyfrau.

Ymholiadau Llyfrgell Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Email:
asslliby@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4818
Blog:
Blog
Twitter:
asslliby

Lleoliad Llyfrgell

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Cyfeiriad post

Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE


Llyfrgellwyr pwnc

Lindsay Roberts

Erica Swain

Luisa Tramontini

Helen Price Saunders

Sarah Puzey

Andrew Blackmore