Mae ein llyfrgelloedd campws yn hygyrch ac ar gael i bawb.

Adeilad Aberconwy

Llyfrgell Aberconwy

Busnes ac Economeg

Archie Cochrane Library, Llandough

Llyfrgell Archie Cochrane

Meddygaeth, Llawdriniaeth, Nyrsio, Iechyd Perthynol, Seciatreg, Seicoleg.

Arts and Social Sciences Library

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Dyniaethau, Ieithoedd, Seicoleg, Gwyddorau Cymdeithasol, Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Adeilad Bute

Llyfrgell Bute

Daearyddiaeth, Newyddiaduraeth, Astudiaethau'r Cyfryngau, Fferylliaeth, Cynllunio, Gwyddorau Cymdeithasol

European Documentation Centre

Y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd

Gwybodaeth yr Undeb Ewropeaidd.

Adeilad Cochrane

Llyfrgell Iechyd

Nyrsio, Bydwreigiaeth, Iechyd Perthynol, Meddygaeth, Gwyddorau Meddygol, Gwyddorau Biolegol, Gwyddorau Cymdeithasol

Arts and Social Sciences Library

Llyfrgell y Gyfraith

Y Gyfraith, Optometreg, Hyfforddiant Cyfreithiol Proffesiynol.

Main Building

Llyfrgell Gwyddoniaeth

Biowyddorau, Cemeg, Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr

Senghennydd Library

Llyfrgell Senghennydd

Addysg barhaus a phroffesiynol, Canolfan Ieithoedd i Bawb a Mathemateg.

Ystafell Ddarllen Casgliadau Arbennig ac Archifau

Casgliadau Arbennig ac Archifau

Llyfrau prin, archifau, mapiau, papurau newydd, printiau a microffilmiau.

Trevithick Library

Llyfrgell Trevithick

Seryddiaeth, Cyfrifidaureg, Peirianneg, Ffiseg.

Books on a library shelf

Llyfrgell Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Oncoleg, Radiotherapi, Ffiseg Feddygol