Cyrsiau

Mae ein hamgylchedd rhyngddisgyblaethol yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig cyffrous a hyblyg.

Ymchwil

Dewch i wneud gwaith ymchwil dynamig a blaengar mewn amgylchedd rhyngddisgyblaethol. Dysgwch gydag academyddion sydd ag enw da yn rhyngwladol ac sy'n weithgar yn yr UN, NATO, G7 a Llywodraeth Cymru.

Lleoliad

Rydym yng nghanolfan dinesig a chyfreithiol prifddinas Cymru, Caerdydd. Yn agos i ganol y dref a chysylltiadau trafnidiaeth.

Cyfleusterau

Defnyddiwch y cyfleusterau e-ddysgu diweddaraf a llyfrgell a ddisgrifwyd yn 'rhagorol' gan y Cyngor Cyllido Addysg Uwch.

Pro Bono

Cyfle i ymarfer a datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd drwy ein partneriaethau Pro Bono gydag elusennau, cyfreithwyr a sefydliadau gwirfoddol.


Studying at Cardiff University has given me a platform to develop skills to last a lifetime. The School has allowed me to grow to my full potential, through an array of workshops, networking events and lecture support. My lecturers have given up their time willingly and generously to help me with my many questions, which has been invaluable to my studies. The modules available are diverse – it’s easy to find a topic you are passionate about. I cannot recommend the School of Law and Politics enough.

Natasha Hole,  Law and Politics (LLB)

Newyddion

A carer in an old people's home

Continuing healthcare scheme wins back thousands for care home clients

16 Awst 2017

A unique scheme which addresses the cost of continuing healthcare in the UK has successfully won over £60k for its clients since the beginning of 2017.

Adjustment and clearing

Clirio ac Addasu

Mae gennym nifer cyfyngedig o leoedd ar gael drwy'r system clirio ar gyfer myfyrwyr o safon.