Cyrsiau

Mae ein hamgylchedd rhyngddisgyblaethol yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig cyffrous a hyblyg.

Ymchwil

Dewch i wneud gwaith ymchwil dynamig a blaengar mewn amgylchedd rhyngddisgyblaethol. Dysgwch gydag academyddion sydd ag enw da yn rhyngwladol ac sy'n weithgar yn yr UN, NATO, G7 a Llywodraeth Cymru.

Adeilad y Gyfraith

Lleoliad

Rydym yng nghanolfan dinesig a chyfreithiol prifddinas Cymru, Caerdydd. Yn agos i ganol y dref a chysylltiadau trafnidiaeth.

Myfyriwr yn Llyfrgell y Gyfraith

Cyfleusterau

Defnyddiwch y cyfleusterau e-ddysgu diweddaraf a llyfrgell a ddisgrifwyd yn 'rhagorol' gan y Cyngor Cyllido Addysg Uwch.

Pro Bono

Pro Bono

Cyfle i ymarfer a datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd drwy ein partneriaethau Pro Bono gydag elusennau, cyfreithwyr a sefydliadau gwirfoddol.


Studying at Cardiff University has given me a platform to develop skills to last a lifetime. The School has allowed me to grow to my full potential, through an array of workshops, networking events and lecture support. My lecturers have given up their time willingly and generously to help me with my many questions, which has been invaluable to my studies. The modules available are diverse – it’s easy to find a topic you are passionate about. I cannot recommend the School of Law and Politics enough.

Natasha Hole,  Law and Politics (LLB)

Newyddion

Dr Sara Drake with speaker Adam Wagner and June Milligan, Equality and Human Rights Commissioner for Wales.

School hosts annual lecture and showcases human rights work to stakeholders

28 Ebrill 2017

This March, the School of Law and Politics partnered with the Equality and Human Rights Commission (EHRC) in Wales to host their Annual Lecture.

Senedd

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Yn yn ymgymryd â gwaith ymchwil arloesol ynghylch pob agwedd ar y gyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi wleidyddol Cymru, yn ogystal â chyd-destun llywodraethu tiriogaethol ehangach y DU ac Ewrop.