Cyrsiau

Mae ein cyrsiau’n cyd-fynd â meysydd cyfredol y cyfryngau byd-eang.

Ymchwil

Wrth wraidd ein hymchwil, ceir ymrwymiad i gyflwyno gwaith o safon uchel sy'n cyfrannu at drafodaethau cymdeithasol cyfoes.

Amdanom ni

Rydym yn un o’r sefydliadau gorau yn y DU ar gyfer addysgu a gwaith ymchwil y cyfryngau, sy'n helpu i lywio meysydd cyfathrebu, y cyfryngau rhyngwladol a newyddiaduraeth.

Ein lleoliad

Rydym yn Adeilad Bute, sydd mewn lleoliad cyfleus ac ergyd carreg o brif adeilad y Brifysgol a chanol y ddinas.

Cyfleusterau

Rydym yn darparu amgylchedd cyflawn er mwyn sicrhau bod gan ein myfyrwyr yr holl gymorth technolegol sydd ei angen arnynt.


Newyddion

Four students sat on a bench

Student satisfaction is excellent in NSS 2017

10 Awst 2017

This year's National Student Survey highlights very high satisfaction with teaching, resources and management.

Adjustment and clearing

Clirio ac Addasu

Mae gennym nifer cyfyngedig o leoedd ar gael drwy'r system clirio ar gyfer myfyrwyr o safon.