Ewch i’r prif gynnwys

Cymorth i ymgeiswyr

Diolch i chi am ddangos diddordeb mewn gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dod o hyd i swyddi gwag

Porwch ein swyddi gwag cyfredol i gyd, neu chwiliwch am swyddi gan ddefnyddio allweddeiriau, teitlau swyddi, rhifau cyfeirnod, categorïau swyddi, Ysgolion, Adrannau neu lwybr gyrfa.

Ymgeiswyr o'r UE

Dysgwch am sut gall canlyniad refferendwm yr UE effeithio arnoch chi.

Ymgeiswyr rhyngwladol

Rydym yn falch o ddal trwydded noddwr gradd A i neilltuo tystysgrifau nawdd lle y tybir bod swydd yn addas o dan y system bwyntiau (Saesneg yn unig).

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi, datblygu a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl arferion a gweithgareddau. Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol yn rhydd o wahaniaethu ac yn seiliedig ar werthoedd o urddas, cwrteisi a pharch. Rydym yn cydnabod hawl pob person i gael eu trin yn unol â’r gwerthoedd hyn.