Canolfan Arloesedd

Drwy gynnig amgylchedd cefnogol a chydweithredol, bydd y Ganolfan Arloesedd yn rhoi'r gofod sydd ei angen ar ein partneriaid pwysig i arloesi.

Bydd gan y Ganolfan Arloesedd gysylltiadau rhyngwladol, a bydd yn fan bywiog lle bydd entrepreneuriaid, arweinwyr busnes, cynghorwyr proffesiynol, academyddion a myfyrwyr yn gallu cydweithio.

Inside the new Innovation Centre

Gofod cefnogol

Bydd gan y Ganolfan fannau a rennir, labordai, a swyddfeydd a wasanaethir, a bydd yn gweithio law yn llaw â busnesau, gan gynnwys busnesau bach a chwmnïau sefydledig.

Bydd rhai o academyddion mwyaf blaenllaw'r byd yn gweithio yn yr adeilad 12,000m2 ac yn cynnig arbenigedd i arweinwyr busnes ledled y Brifysgol.

Bydd y Ganolfan yng nghanol Caerdydd, ac yn cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau newydd a fydd yn galluogi arloesedd i ffynnu:

  • Gofod hyblyg 2,400m2 ar gyfer swyddfeydd rhwng 11m2 a 115m2
  • Mannau ffurfiol ac anffurfiol ar gyfer cyfarfodydd, gyda chyfleusterau cynadledda o'r radd flaenaf
  • Mynediad at amrywiaeth eang o gynghorwyr proffesiynol
  • Mannau ar gyfer cynnal arddangosfeydd a chyflwyniadau ar y cyd
  • 500m2 ar gyfer labordai gwlyb, gan gynnwys siambrau mwg a rennir
  • Band eang cyflym
  • Caffi
  • Desgiau dros dro a mannau ar gyfer cydweithio
  • Derbynfa ganolog
  • Lle ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau i hyd at 200 o bobl

Cyfraddau cystadleuol ar gyfer defnyddio ein gwasanaethau a'n cyfleusterau

Mae risg ac ansicrwydd yn rhan annatod o arloesedd. Mae'r Ganolfan Arloesedd yn lliniaru'r ddwy elfen drwy hyrwyddo ethos arloesedd cynhwysol a chydweithredol.

Yr Athro Kevin Morgan, Athro Llywodraethu a Datblygu