Mae gennym ddiwylliant arloesedd sy'n ffynnu ac un sy'n rhagori mewn cysylltu diwydiant, busnes, a llywodraeth gyda'n academyddion, meithrin entrepreneuriaeth myfyrwyr a hyrwyddo datblygu busnes ar lawr gwlad.

Ein gweledigaeth

Mae System Arloesedd Caerdydd yn mynd i'r afael â heriau gwyddonol, economaidd a pholisi'r dyfodol.

Campws Arloesedd

Trawsnewid ein hamgylchedd adeiledig i gefnogi newid yn ein gweithgareddau ymchwil ac arloesedd.

Cwrdd â’n harloeswyr

Mae arloeswyr yn gweithio wrth wraidd ein gwaith ymchwil sydd ar flaen y gad i gynhyrchu manteision i’r economi, y gymdeithas a’r amgylchedd.

Ein partneriaethau

Rydym yn gweithio gydag amrywiol bartneriaid i droi cwestiynau ymchwil yn atebion 'go iawn'.

Newyddion

Julie James visiting NSA

Ehangu’r Academi Meddalwedd Genedlaethol yn sicrhau buddsoddiad hir dymor yng Nghasnewydd

14 Gorffennaf 2017

Ehangu’r Academi Meddalwedd Genedlaethol yn sicrhau buddsoddiad hir dymor yng Nghasnewydd

NeedleBay

Partneriaeth yn arloesi gyda phigiadau inswlin mwy diogel

10 Gorffennaf 2017

Gallai NeedleBay arbed miliynau o bunnoedd i'r GIG.

CS chip

CS Connected unites cluster

10 Gorffennaf 2017

Brand yn cael sylw mewn digwyddiad arloesedd.

Group of students with teacher holding notebook

The Centre of Education Innovation

We work closely with our academics to support learning and teaching innovation in the University.