Mae gennym ddiwylliant arloesedd sy'n ffynnu ac un sy'n rhagori mewn cysylltu diwydiant, busnes, a llywodraeth gyda'n academyddion, meithrin entrepreneuriaeth myfyrwyr a hyrwyddo datblygu busnes ar lawr gwlad.

Ein gweledigaeth

Mae System Arloesedd Caerdydd yn mynd i'r afael â heriau gwyddonol, economaidd a pholisi'r dyfodol.

Campws Arloesedd

Trawsnewid ein hamgylchedd adeiledig i gefnogi newid yn ein gweithgareddau ymchwil ac arloesedd.

Cwrdd â’n harloeswyr

Mae arloeswyr yn gweithio wrth wraidd ein gwaith ymchwil sydd ar flaen y gad i gynhyrchu manteision i’r economi, y gymdeithas a’r amgylchedd.

Ein partneriaethau

Rydym yn gweithio gydag amrywiol bartneriaid i droi cwestiynau ymchwil yn atebion 'go iawn'.

Newyddion

FaultCurrent’s full-scale prototype

Buddsoddwr o'r Unol Daleithiau yn cefnogi busnes sydd wedi deillio o Brifysgol Caerdydd

27 Mawrth 2017

FaultCurrent yn cynyddu capasiti'r grid pŵer.

Professor Robert Lark with self-healing concrete

Hwb i goncrid sy'n trwsio ei hun

16 Mawrth 2017

Dros £4 miliwn wedi'i ddyfarnu i brosiect newydd 'Deunydd Gwydn Am Oes' (RM4L)

Stian Westlake

Y Brifysgol Arloesedd II

13 Mawrth 2017

Y Brifysgol a Nesta yn cynnal digwyddiadau arloesedd.

Group of students with teacher holding notebook

The Centre of Education Innovation

We work closely with our academics to support learning and teaching innovation in the University.