Mae gennym ddiwylliant arloesedd sy'n ffynnu ac un sy'n rhagori mewn cysylltu diwydiant, busnes, a llywodraeth gyda'n academyddion, meithrin entrepreneuriaeth myfyrwyr a hyrwyddo datblygu busnes ar lawr gwlad.

Ein gweledigaeth

Mae System Arloesedd Caerdydd yn mynd i'r afael â heriau gwyddonol, economaidd a pholisi'r dyfodol.

Campws Arloesedd

Trawsnewid ein hamgylchedd adeiledig i gefnogi newid yn ein gweithgareddau ymchwil ac arloesedd.

Cwrdd â’n harloeswyr

Mae arloeswyr yn gweithio wrth wraidd ein gwaith ymchwil sydd ar flaen y gad i gynhyrchu manteision i’r economi, y gymdeithas a’r amgylchedd.

Ein partneriaethau

Rydym yn gweithio gydag amrywiol bartneriaid i droi cwestiynau ymchwil yn atebion 'go iawn'.

Newyddion

Football stadium

Digwyddiad 'Dragon's Den' Chwaraeon i gyd-fynd â Gem Derfynol UEFA

24 Mai 2017

Arloeswyr yn paratoi ar gyfer arddangosfa Champions League.

Professor William Gray performing procedure with Neuromate

Trawsblannu celloedd yn y clefyd Huntington

16 Mai 2017

Prifysgol Caerdydd i berfformio trawsblaniad bôn-gelloedd ar gyfer Clefyd Huntington

Petri Dish

Biowyddoniaeth Nemesis yn codi £700,000

15 Mai 2017

Arian sbarduno ar gyfer cwmni Medicentre.

Group of students with teacher holding notebook

The Centre of Education Innovation

We work closely with our academics to support learning and teaching innovation in the University.