Cyrsiau

Rydym yn cynnig ystod lawn o fodiwlau yn rhoi hyblygrwydd i fyfyrwyr i lunio eu hastudiaethau ar gyfer gradd sylweddol.

Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ymchwilio i ac yn rhannu eu hangerdd am gymdeithasau a chredoau crefyddol y gorffennol, o’r cyfnod cynhanes hyd heddiw.

Group in discussion

Amdanom ni

Rydym yn ganolfan ragoriaeth arloesol sydd ag enw rhyngwladol am ein hymchwil ac am ein dysgu. Rydym yn ymroi i astudio’r gorffennol a chredoau o’r cyfnod cynhanes i'n cymdeithasau cyfoes.

Setting sun

Effaith

Diogelu gwaith haearn treftadaeth rhag effeithiau andwyol rhwd a gwella gofal bugeiliol ar gyfer cymunedau crefyddol.

Visitors looking at finds

Ymgysylltu

Mae ein cynlluniau ymgysylltu ac arloesi sydd wedi ennill gwobrau wedi’u gwreiddio’n ddwfn yn y gymuned leol, ranbarthol a chenedlaethol.


Newyddion

Where do we come from? DNA Cymru

20 Tachwedd 2015

Cardiff academics participate in S4C’s Cymru DNA Wales set to answer the big questions

Front of Main Building, Cardiff University

Diweddariadau Diwrnodau Agored

Cynhelir ein diwrnod agored nesaf ddydd Mercher 13 Ebrill. Cewch gadw lle o fis Rhagfyr ymlaen, ond cofrestrwch yma i dderbyn neges i’ch atgoffa. Byddwch hefyd yn derbyn ein eGylchlythyr i’ch roi’r newyddion diweddaraf o Gaerdydd.