Cyrsiau

Rydym yn cynnig ystod lawn o fodiwlau yn rhoi hyblygrwydd i fyfyrwyr i lunio eu hastudiaethau ar gyfer gradd sylweddol.

Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ymchwilio i ac yn rhannu eu hangerdd am gymdeithasau a chredoau crefyddol y gorffennol, o’r cyfnod cynhanes hyd heddiw.

Group in discussion

Amdanom ni

Rydym yn ganolfan ragoriaeth arloesol sydd ag enw rhyngwladol am ein hymchwil ac am ein dysgu. Rydym yn ymroi i astudio’r gorffennol a chredoau o’r cyfnod cynhanes i'n cymdeithasau cyfoes.

Setting sun

Effaith

Diogelu gwaith haearn treftadaeth rhag effeithiau andwyol rhwd a gwella gofal bugeiliol ar gyfer cymunedau crefyddol.

Visitors looking at finds

Ymgysylltu

Mae ein cynlluniau ymgysylltu ac arloesi sydd wedi ennill gwobrau wedi’u gwreiddio’n ddwfn yn y gymuned leol, ranbarthol a chenedlaethol.


Newyddion

Prestigious O'Donnell Lecture returns

10 Ionawr 2017

The University is proud to continue its long-held tradition of hosting this Celtic-themed public lecture series.

Open Day

Wedi methu ein Diwrnod Agored?

Eisiau gwneud cais i astudio cwrs sy'n dechrau yn 2017 ym Mhrifysgol Caerdydd? Dyw hi ddim yn rhy hwyr i chi ymweld â Phrifysgol Caerdydd a chael blas o’r hyn sydd i’w gynnig yn ein hymweliadau Campws, Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr.