Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â'r Brifysgol mewn nifer o ffyrdd.

Ymholiadau cyffredinol

Prifysgol Caerdydd
Caerdydd
Cymru
CF10 3AT
DU

Ffôn: +44 (0)29 2087 4000
Ffacs: +44 (0)29 2087 4000

Mewn argyfwng

Gallwch ffonio'r Swyddfa Diogelwch ar +44 (0)29 2087 4444.

Mae'r swyddfa ar agor 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos. The office is open 24 hours, seven days a week.

Timau a gwasanaethau eraill

Os oes gennych ymholiad penodol, cysylltwch â'r tîm perthnasol yn uniongyrchol.

Derbyn Myfyrwyr

Ein manylion cyswllt wedi i chi wneud cais i astudio gyda ni.

Ysgolion Academaidd

Gwybodaeth am gysylltiadau penodol ar gyfer pob un o'n Hysgolion Academaidd.

Ymholiadau cwrs

Manyion cyswllt os oes gennych gwestiynau am ein cyrsiau.

Cynfyfyrwyr

Sut i gadw mewn cysylltiad gyda'r gwasanaeth i gynfyfyrwyr unwaith rydych chi wedi cwblhau eich astudiaethau.

International enquiries

If you are an international student or agent, you can contact our dedicated team.

Cefnogaeth TG

Manylion cyswllt er mwyn cael cymorth a chyngor ynglŷn â defnyddio ein gwasanaethau TG.

Ymholiadau'r cyfryngau

Manylion cyswllt ar gyfer ein staff cyfryngau a chyfathrebu.

Diogelwch a chysylltiadau brys

Manylion cyswllt os oes argyfwng neu ar gyfer unrhyw faterion diogelwch cyffredinol.

Adborth am y wefan

Os hoffech chi roi gwybod am broblem neu os oes gennych chi adborth am ein gwefan, mae croeso i chi gysylltu.