Ysgolion Academaidd

Os oes gennych ymholiad penodol sy'n berthnasol i'n Hysgolion Academaidd, gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol.

Os ydy eich ymholiad am gais rydych eisoes wedi ei gyflwyno neu os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn â'n cyrsiau, yna cyslltwch â:

Gwybodaeth cysylltiadau Ysgolion

Ysgol Busnes Caerdydd

  • Telephone:+44 (0)29 2087 4674

Ysgol y Biowyddorau

Yr Ysgol Cemeg

Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Yr Ysgol Deintyddiaeth

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr

Yr Ysgol Peirianneg

  • Telephone:+44 (0)29 2087 4656

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Yr Ysgol Mathemateg

Yr Ysgol Meddygaeth

Ymholiadau cyffredinol

Yr Ysgol Cerddoriaeth

Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

  • Telephone:+44 (0)29 2087 4374

Yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

  • Telephone:+44 (0)29 2087 4151

Yr Ysgol Seicoleg

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

  • Telephone:+44 (0)29 2087 5179

Yr Ysgo Ffiseg a Seryddiaeth

  • Telephone:+44 (0)29 208 74458

Ysgol y Gymraeg

Deoniaeth Cymru (PGMDE)

Ysgol Pensaernïaeth Cymru