Help

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dysgwch mwy am ein gwefan gan gynnwys telerau defnydd, datganiadau preifatrwydd a hygyrchedd a defnyddio cwcis.

Hygyrchedd

We aim to be standards compliant and follow general principles of usability in order to help all visitors to this web site.

Cwcis

How we use cookies on the Cardiff University website

Hawlfraint

Unless explicitly stated otherwise, all rights including those in copyright in the content of this website are owned by or controlled for these purposes by Cardiff University.

Preifatrwydd

Our website will not store or capture personal data (e.g. name, email address) without the prior knowledge and consent of our users.

Telerau defnyddio

The terms of use for the Cardiff University website.

Cynllun Iaith Gymraeg

Diwygiwyd Cynllun Iaith Gymraeg y Brifysgol i adlewyrchu ymrwymiad parhaus y sefydliad i ddarparu gwasanaeth cyfartal yn y Gymraeg a’r Saesneg i’w myfyrwyr a rhanddalwyr ehangach. Mae’r Cynllun, a gafodd ei gymeradwyo gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg, yn cynnig heriau a chyfleoedd. Mae rhaglen o weithredoedd a thargedau yn mynd gyda’r Cynllun.

Cysylltu â ni

We welcome comments and enquiries about any of our activities and services. You can contact us in a number of ways.