Ewch i’r prif gynnwys

Cynllunio eich diwrnod graddio

Mae'r wythnos graddio'n gyfnod prysur a chyffrous ar gyfer myfyrwyr, ymwelwyr a staff.  Rydym am i bawb fwynhau'r achlysur hwn, sy'n gyfnod balch i'n myfyrwyr wrth iddynt ddathlu penllanw eu gwaith caled.

Student working at a computer

Derbyn eich gwahoddiad

Mae graddio'n dechrau â'r gwahoddiad, felly mae angen i chi wybod pryd, sut a ble bydd eich gwahoddiad yn cael ei anfon.

Graduates in St David's Hall

Archebu tocynnau

Mae ein seremonïau graddio yn ddigwyddiad poblogaidd yn ein calendr academaidd, ac rydym yn ceisio sicrhau system deg o ran dyrannu tocynnau.

Image of students putting on their academic dress

Archebu a chasglu eich gwisg academaidd

Mae'n ddigwyddiad ffurfiol, felly mae'n ofynnol i'r holl raddedigion wisgo'n drwsiadus a gwisgo gwisg academaidd drwy gydol y seremoni.

Image of Graduation being filmed

Archebu eich lluniau a DVD

Ar ôl y diwrnod mawr, gallwch ail-fyw profiad eich diwrnod graddio drwy archebu lluniau proffesiynol a DVD o'ch seremoni.

Students outside Talybont Court

Trefnu llety

Os ydych chi neu eich gwesteion yn teithio cryn bellter i ddod i seremoni raddio, neu'n dymuno treulio ychydig o ddiwrnodau yng Nghaerdydd, mae llawer o opsiynau ar gael o ran llety.

Llun o seremoni Raddio yn Neuadd Dewi Sant

Lleoliadau a theithio

Cynhelir ein seremonïau graddio yn Neuadd Dewi Sant, sef neuadd fawreddog yng nghanol dinas Caerdydd.

International students at graduation

Ar y diwrnod

Trwy wybod beth ddylech chi ei wneud, a ble a phryd i'w wneud, cewch mwy o fwynhad o'r diwrnod graddio.

Asian male graduate smiling

Beth yw eich stori chi?

Os hoffech chi ddod i gysylltiad â'r cyfryngau yn ystod yr wythnos graddio, byddai'r Tîm Cyfathrebu'n falch iawn o glywed gennych.