Darllediad byw

Rydym am wneud yn siŵr bod pawb yn cael y cyfle i ymuno yn y dathlu wrth i ni longyfarch ein myfyrwyr ar eu cyflawniadau academaidd.

Nid yw hi’n bosibl mynd i seremonïau graddio bob amser ond gallwch eu gwylio gartref ar y we.

Mae’r Wythnos Graddio 2017 wedi dod i ben ond gallwch wylio’r seremonïau ar-lein.