Darllediad byw

Rydym am wneud yn siŵr bod pawb yn cael y cyfle i ymuno yn y dathlu wrth i ni longyfarch ein myfyrwyr ar eu cyflawniadau academaidd.

Nid yw hi’n bosibl mynd i seremonïau graddio bob amser ond gallwch eu gwylio gartref ar y we.

Gallwch wylio’r seremonïau byw ar-lein yn ystod yr Wythnos Graddio ac rydym yn recordio pob seremoni felly gallwch wylio digwyddiadau’r dydd rywbryd eto.

Seremoni heddiw

Gwyliwch ein seremonïau graddio ddydd Gwener 21 Gorffennaf 2017.