Gweithio

Os ydych chi'n bwriadu lansio eich gyrfa yn y DU neu dramor ar ôl graddio, yr un yw'r sgiliau rydych chi eu hangen i sefyll allan.

Dydy hyn ddim i gyd yn ymwneud â bod yn hollol rugl mewn iaith arall chwaith; mewn adroddiad diweddar gan Gymdeithas y Recriwtwyr Graddedigion a'r CIHE, y sgil roedd cyflogwyr yn ei ystyried yn fwyaf gwerthfawr yw'r 'gallu i weithio gyda thimau o bobl o ystod o gefndiroedd a gwledydd.'

Bydd interniaeth ryngwladol yn gwella eich CV drwy ddangos sgiliau allweddol fel cyfathrebu, hyblygrwydd a chydweithio, ac ar ben hynny bydd yn rhoi cyfle i chi ddangos rhinweddau a phriodoleddau rhagweithiol.

Byddwch yn cael blas ar ddiwylliannau a safbwyntiau gwahanol, yn gwneud ffrindiau newydd ac yn rhannu profiadau bythgofiadwy yn ystod eich cyfnod dramor. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gofleidio iaith newydd a phrofi hyn i gyd gan wybod eich bod yn gwella'r rhagolygon ar gyfer eich gyrfa.

Mae Interniaeth rhyngwladol yn rhoi cyfle i chi i:

 • archwilio syniad gyrfaol a sicrhau ei fod yn addas i chi
 • ennill profiad gyrfaol yn eich maes arbenigol
 • ennill cyngor gwerthfawr gan bobl proffesiynol sy'n gweithio yn eich maes 
 • gael tystiolaeth eich bod yn gallu derbyn her a llwyddo 
 • sefyll allan pan yn gwneud cais am swydd
 • dechrau datblygu eich rhwydwaith proffesiynol byd-eang
 • gael eich talu tra'n buddsoddi yn eich dyfodol
 • ennill geirdaon gwerthfawr
 • greu argraff da ac o bosib sicrhau eich swydd gyntaf ar ôl graddio
 • gael profiad o ddiwylliant arall
 • archwilio'r gwahanol ddiwylliannau gwaith
 • ddarganfod gwlad newydd.

Mae'r farchnad ar gyfer graddedigion medrus iawn yn gynyddol fyd-eang. Mae newid economaidd a thechnolegol yn hwyluso rhyngwladoli ac yn ehangu tiriogaeth busnes.

Adroddiad Graddedigion byd-eang 2013, CIHE