Gweithio

Os ydych chi'n bwriadu lansio eich gyrfa yn y DU neu dramor ar ôl graddio, yr un yw'r sgiliau rydych chi eu hangen i sefyll allan.

Dydy hyn ddim i gyd yn ymwneud â bod yn hollol rugl mewn iaith arall chwaith; mewn adroddiad diweddar gan Gymdeithas y Recriwtwyr Graddedigion a'r CIHE, y sgil roedd cyflogwyr yn ei ystyried yn fwyaf gwerthfawr yw'r 'gallu i weithio gyda thimau o bobl o ystod o gefndiroedd a gwledydd.'

Bydd interniaeth ryngwladol yn gwella eich CV drwy ddangos sgiliau allweddol fel cyfathrebu, hyblygrwydd a chydweithio, ac ar ben hynny bydd yn rhoi cyfle i chi ddangos rhinweddau a phriodoleddau rhagweithiol.

Byddwch yn cael blas ar ddiwylliannau a safbwyntiau gwahanol, yn gwneud ffrindiau newydd ac yn rhannu profiadau bythgofiadwy yn ystod eich cyfnod dramor. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gofleidio iaith newydd a phrofi hyn i gyd gan wybod eich bod yn gwella'r rhagolygon ar gyfer eich gyrfa.

Mae cyfleoedd ar gael ar hyn o bryd gydag amrywiaeth o gwmnïau byd-eang, gan gynnwys:

● Deloitte   ● Google  ● BNP Paribus
● BOSCH● IBM ● H&M● Ikea
● Tata Steel  ● KPMG ● L'Oreal     ● Ernst & Young
● Deutche post ● Abercrombie & Fitch 

Mae'r farchnad ar gyfer graddedigion medrus iawn yn gynyddol fyd-eang. Mae newid economaidd a thechnolegol yn hwyluso rhyngwladoli ac yn ehangu tiriogaeth busnes.

Adroddiad Graddedigion byd-eang 2013, CIHE