Gwirfoddoli

Ydych chi eisiau herio eich hun yn fwy nag erioed o'r blaen ar yr un pryd â gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r byd? 

Gan ddechrau yn ystod haf 2015, byddwch chi'n cael cyfleoedd i wirfoddoli mewn gwledydd ar draws y byd yn unigol (gan ymuno â thîm o wirfoddolwyr o wledydd eraill). Neu gallwch gymryd rhan mewn prosiectau grŵp gyda myfyrwyr eraill o Brifysgol Caerdydd. Gallwch hyd yn oed gymryd yr awenau a chynnig eich prosiect eich hun!

Bydd gwirfoddoli dramor yn rhoi cyfle i chi wella eich CV drwy ddatblygu sgiliau newydd a defnyddio eich gwybodaeth mewn ffordd ymarferol. Bydd gwirfoddoli hefyd yn rhoi profiad bythgofiadwy a thrawsnewidiol i chi. Byddwch yn cael eich trwytho mewn diwylliant newydd a bydd eich credoau a'ch canfyddiadau'n cael eu herio.  Yn ogystal, byddwch yn cael boddhad o wybod bod eich gwaith caled wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol at y gymuned sy'n eich croesawu.

Mae prosiectau cyffrous wrthi'n cael eu datblygu gyda nifer o fudiadau ar hyn o bryd. Edrychwch ar y cyfleoedd i gael gwybod mwy.