Ysgolion haf

Wyt ti'n fyfyriwr israddedig sy'n edrych am antur yr haf hwn fydd hefyd yn gwella dy CV? Rydym yn cynnig ystod eang o gyfloedd i ti astudio dramor a gallwn helpu gyda dy gostau trwy'n cynllun bwrsariaeth. 

Mae'n rhaglenni haf yn cymryd lle mewn nifer o leoliadau dros y byd ac yn parhau am o leiaf pedair wythnos. Cei di'r cyfle hefyd i ddatblygu dy brosiectau dy hun. 

Profiadau cyfranogwyr 

Dyma brofiad myfyrwyr wnaeth gymryd rhan yn ein rhaglen llynnedd.

Roedd y rhaglen yn gyfuniad perffaith o astudiaethau academaidd, cyfle i grwydro ac yn fwy na dim, cael blas ar ddiwylliant hollol newydd.

Ben,  Study China 2013

Roedd y daith yn anhygoel... Rydw i wir yn meddwl ei bod wedi trawsffurfio fy mywyd.

Anish,  Study India 2013

Ces i amser gwych gyda Study India. Byddwn yn argymell y rhaglen i unrhywun sydd eisiau dysgu mwy am ddiwylliannau gwahanol.

Jemima,  Study India 2013