Fel rhan o'ch gradd

Mae astudio dramor fel rhan o'ch rhaglen gradd yn gyfle gwych i chi gael eich trochi mewn diwylliant newydd a gwella'ch CV. 

Mae myfyrwyr sydd wedi astudio neu weithio dramor yn dangos annibyniaeth, hyblygrwydd a chymhelliant. 

Ceir dau lwybr posibl i astudio dramor, Cyfnewid Dramor ac Erasmus+.

Mae Cyfnewid Dramor yn cynnig cyfle i fyfyrwyr dreulio tymor neu flwyddyn y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd fel rhan o'u gradd gyda sefydliadau partner yn yr UDA, Canada, Awstralia, Hong Kong a Lladin America. 

Mae Erasmus+ yn rhaglen gyfnewid Ewropeaidd sy'n galluogi myfyrwyr i astudio neu weithio mewn gwlad Ewropeaidd am 3-12 mis fel rhan o'u rhaglen gradd. 

I ddarganfod y cyfleoedd sydd ar gael i chi, dewiswch eich Ysgol Academaidd: