Astudio

Mae cymryd rhan mewn rhaglen astudio dramor yn eich galluogi i archwilio maes pwnc nad yw efallai'n gysylltiedig â'ch gradd, neu wella eich gwybodaeth am bwnc sy'n ymwneud â'ch gradd, ar yr un pryd â mwynhau profiad rhyngwladol newydd sbon.

Mae ein myfyrwyr wedi dewis amrywiaeth o raglenni i'w dilyn, gan gynnwys; astudio Norwyeg yn ddwys ym Mhrifysgol Oslo; ymchwilio i Fusnes Byd-eang yn Asia ym Mhrifysgol Hong Kong; gweithio gyda thechnolegau gwyrdd sy'n cael eu datblygu yn Beijing ac archwilio Egwyddorion ac Ymarfer Arwain yn UCLA.

Mae'r enghreifftiau hyn yn rhoi blas i chi o rai o'r rhaglenni astudio sydd ar gael. Mae modd integreiddio rhaglenni i'ch gradd neu maen nhw'n gallu bod yn rhywbeth annibynnol dros yr haf.

Bydd ein gwefan yn cael ei diweddaru gyda'r cyfleoedd diweddaraf sydd ar gael, ond mae croeso i chi alw draw i'r Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang i siarad â ni am yr hyn sydd ar gael.