Arhoswch yn ddiogel dramor

I fanteisio i'r eithaf ar eich amser dramor mae'n bwysig dysgu cymaint ag sy'n bosibl am eich cyrchfan, eich rhaglen a materion ymarferol hanfodol cyn i chi fynd.

Dylech chi hefyd sicrhau eich bod yn darllen y Canllaw Cyn Gadael perthnasol ar gyfer eich rhaglen.

Cyn i chi fynd

Ymchwiliwch i'ch cyrchfan a chwblhau'r proffil ymwybyddiaeth risg.

Tra eich bod chi dramor

Sut mae cyrraedd eich cyrchfan o'r maes awyr a beth i fynd gyda chi. Pethau syml i'w cofio i aros yn ddiogel ac yn iach. Os bydd y gwaethaf yn digwydd, beth i'w wneud mewn argyfwng.

Hanfodion teithio

Gwnewch yn siwr bod eich pasbort yn ddilys a bod gennych chi'r fisâu cywir. Gwnewch apwyntiad gyda'ch meddyg teulu i drafod unrhyw frechiadau neu faterion meddygol.