Adnodd arbennig a ffynhonnell o arbenigedd ar gyfer yr holl gyfleoedd sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd i fyfyrwyr ennill profiad rhyngwladol.

Pam mynd dramor

Dechreuwch antur a fydd yn gwella eich CV ac yn creu cyfleoedd rhwydweithio.

Fel rhan o'ch gradd

Edrychwch i weld pa gyfleoedd i astudio dramor sydd ar gael ar gyfer eich gradd chi.

Roedd y rhaglen yn gyfuniad perffaith o astudiaethau academaidd, cyfle i grwydro ac yn fwy na dim, cael blas ar ddiwylliant hollol newydd.

Ben, Study China 2013

Sign up for our newsletter

Be the first to find out about new opportunities, learn when we'll be visiting your school and read about current students' experiences.

Ysgolion haf

Rydym yn cynnig cyfleoedd i astudio dramor a gallwn helpu gyda’r costau drwy ein cynllun bwrsariaeth.

Gweithio

Gallwch weithio i amrywiaeth o gwmnïau byd-eang drwy ein hinterniaethau rhyngwladol.

Gwirfoddoli

Gwnewch gyfraniad cadarnhaol i’r byd drwy brosiectau gwirfoddoli i unigolion ac i grwpiau.