Ar gyfer staff

Gallwn helpu Ysgolion Academaidd a staff i ddatblygu cyfleoedd i deithio dramor a phartneriaethau yn ogystal â chynghori'r staff am gyfleoedd teithio ar gyfer hyfforddi a dysgu yn Ewrop.

Mae ein staff yn croesawu'r cyfle i ymweld â Cholegau, Ysgolion Academaidd ac Adrannau i ddarparu rhagor o wybodaeth am y Ganolfan, ac i drafod sut gall eu gwasanaethau gefnogi'r gwaith o ddatblygu a hyrwyddo gweithgareddau rhyngwladol yr Ysgolion a'r Colegau.

Mae modd rhoi cyngor mewn perthynas â sefydlu rhaglenni sy'n caniatáu cyfnodau o deithio a datblygu partneriaethau gyda sefydliadau tramor. 

Mae cyllid ar gael hefyd i gefnogi ysgolion academaidd i ddatblygu cyfleoedd teithio newydd, arloesol ac wedi'u harwain yn academaidd i fyfyrwyr, ac mae'n rhaid iddyn nhw bara am bedwar mis o leiaf. Gallwn roi cyngor a chefnogaeth ar gyfer datblygu'r rhain.

Mae cyfleoedd i staff deithio drwy'r Rhaglen Erasmus+. Mae cyllid ar gael ar gyfer lleoliadau dysgu a hyfforddi yn Ewrop.