Cysylltwch â ni

Canolfan Cyfleoedd Byd-eang
37 Plas-y-Parc
Caerdydd
CF10 3BB

Ffôn: +44 (0) 2920 870536
Ffacs: +44 (0) 2920 879695
Ebost: globalopportunities@caerdydd.ac.uk
           erasmus@caerdydd.ac.uk

Rose Matthews - Pennaeth, Canolfan Cyfleoedd Byd-eang

MatthewsR3@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 2920 879044

Yn gyfrifol am reoli'r Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang.

Y cyswllt ar gyfer:

 • Datblygu partneriaethau rhyngwladol neu Ewropeaidd newydd
 • Datblygu rhaglenni i gynnwys cyfnod o deithio rhyngwladol
 • Gwybodaeth am bolisi cyfnewid a strategaeth teithio myfyrwyr.

Astudio

Annika Axelsen - Cydlynydd Astudio Dramor

AxelsenA@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 2920 879674

Y cyswllt ar gyfer:

 • Rheoli partneriaethau
 • Hyrwyddo cyfleoedd astudio dramor, ar gyfer cyfnewid tymor byr a chyfnewid sydd â chredydau
 • Datlbygu, cefnogi a hyrwyddo rhaglenni astudio dramor yn y tymor byr
 • Cydlynu cefnogaeth cyn gadael ar gyfer myfyrwyr cyfnewid sy'n cyrraedd ac yn gadael
 • Cyswllt ar gyfer cynghorwyr astudio dramor rhyngwladol sydd â diddordeb mewn datblygu cyfleoedd i fyfyrwyr dreulio semester neu flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd.

Chris Gale - Cynghorydd Astudio Dramor - Rhyngwladol 

GaleCW@caerdydd.ac.uk 

Ffôn: +44 (0) 2920 870813

Y cyswllt ar gyfer:

 • Partneriaid cyfnewid rhyngwladol – gwybodaeth am geisiadau / prosesau    
 • Myfyrwyr cyfnewid rhyngwladol sy'n cyrraedd a myfyrwyr Astudio Dramor
 • Myfyrwyr sydd allan ar raglenni cyfnewid rhyngwladol    
 • Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sydd â diddordeb mewn cyfleoedd i astudio dramor am gyfnod byr.

Paola Moruzzi - Cynghorydd Astudio Dramor - Ewrop

MoruzziP@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 2920 870432

Y cywllt ar gyfer:

 • Partneriaid cyfnewid Ewropeaidd – gwybodaeth am geisiadau / prosesau
 • Myfyrwyr cyfnewid Ewropeaidd sy'n cyrraedd
 • Myfyrwyr sydd allan ar raglenni cyfnewid Ewropeaidd    
 • Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sydd â diddordeb mewn cyfleoedd i astudio dramor am gyfnod byr
 • Pob ymholiad Erasmus+ gan gynnwys cytundebau newydd, cyllid a hyfforddiant staff a theithio.

Heledd George - Cynorthwyydd Gweinyddol - Cyfnewidiau Ewropeaidd 

GeorgeH8@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 2920 688530

Y cyswllt ar gyfer:

 • Y Rhaglen Erasmus+ 
 • Dogfennau myfyrwyr Erasmus+ 
 • Cyngor i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr cyfredol Erasmsus+.

Gwirfoddoli

Chris Hammond - Rheolwr Gwirfoddoli Rhyngwladol

HammondC5@caerdydd.ac.uk
Ffôn +44 (0) 2920 88523

Y cyswllt ar gyfer:

 • Ysgolion academaidd sydd â diddordeb mewn datblygu cyfleoedd gwirfoddoli tymor byr
 • Datblygu, cefnogi a hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli tymor byr
 • Mudiadau / partneriaid gwirfoddoli rhyngwladol
 • Myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cyfleoedd i wirfoddoli am gyfnod byr.

Interniaethau

Emily Travis - Rheolwr Interniaethau Rhyngwladol

TravisE@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 2920 88522

Y cyswllt ar gyfer:

 • Ysgolion academaidd sydd â diddordeb mewn datblygu cyfleoedd interniaeth tymor byr
 • Datblygu, cefnogi a hyrwyddo cyfleoedd interniaeth tymor byr
 • Cyflogwyr a sefydliadau rhyngwladol sydd â diddordeb mewn derbyn myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd ar interniaeth
 • Myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cyfleoedd Interniaeth dros yr haf.

Cynghorydd Pwynt Ymholi - TBC

Y pwynt ymholi cyntaf ar gyfer yr holl fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn cyfleoedd teithio rhyngwladol.