Pam mynd dramor

Bydd profiad rhyngwladol nid yn unig yn gwella eich CV trwy ddangos sgiliau allweddol fel cyfathrebu, hyblygrwydd a chydweithio, ond bydd hefyd yn darparu cyfleoedd rhwydweithio gwerthfawr. Yn fwy na dim, mae'n ddechrau ar antur newydd. 

Byddwch yn cael y profiad o ddysgu am ddiwylliannau a safbwyntiau eraill, gwneud ffrindiau newydd a rhannu profiadau bythgofiadwy yn ystod eich amser dramor. Hefyd bydd gennych gyfle i fwynhau iaith newydd a gwella'ch rhagolygon gyrfaol ar yr un pryd. 

Os ydych yn bwriadu lansio'ch gyrfa yn y DU neu dramor ar ôl graddio, bydd angen i chi ddangos yr un sgiliau i dynnu sylw.

Nid dim ond medru siarad iaith arall sy'n arwain at lwyddiant fodd bynnag; mewn adroddiad diweddar gan yr 'Association of Graduate Recruiters' a'r CIHE, y sgil a nodwyd fel y mwyaf gwerthfawr gan gyflogwyr oedd y 'gallu i gydweithio gyda thimau o bobl o amrywiaeth o gefndiroedd a gwledydd.'

Yn ystod eich amser yma yng Nghaerdydd, bydd y cyfle gyda chi i wneud hyn oll tra'ch bod yn astudio ac a fydd yn eich galluogi chi i gael eich ystyried fel person graddedig byd-eang. Bydd gennych fantais wrth chwilio am swydd yn ogystal.  

Dysgwch mwy am y cyfleoedd astudio, gweithio a gwirfoddoli sydd ar gael.

Dyma rai o fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn disgrifio'r buddion o fynd dramor. Mae'r cynnwys hwn trwy gyfrwng y Saesneg.

Mae'r farchnad ar gyfer graddedigion medrus iawn yn gynyddol fyd-eang. Mae newid economaidd a thechnolegol yn hwyluso rhyngwladoli ac yn ehangu tiriogaeth busnes.

Adroddiad Graddedigion byd-eang 2013, CIHE