Amdanom ni

Mae'r Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang yn adnodd arbennig ac yn ffynhonnell o arbenigedd ar gyfer yr holl gyfleoedd sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd i fyfyrwyr ennill profiad rhyngwladol. 

Gallwn eich cefnogi os ydych chi'n ystyried treulio cyfnod dramor yn astudio neu ar leoliad gwaith neu os ydych chi ar ganol cyfnod o fath ar hyn o bryd, neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn rhaglen tymor byr gan gynnwys cyfleoedd astudio, gweithio a gwirfoddoli. 

Rydym hefyd yn cefnogi myfyrwyr cyfnewid Rhyngwladol ac Ewropeaidd sy'n dod yma.   

Mae astudio neu weithio dramor fel rhan o'ch rhaglen gradd yn gyfle ffantastig i fod yn rhan o ddiwylliant gwahanol, gwneud ffrindiau newydd a gwella eich CV. Mae myfyrwyr sydd wedi astudio neu weithio dramor yn gallu dangos eu bod yn annibynnol, yn hyblyg ac yn llawn cymhelliant. 

Mae'r myfyrwyr yn gallu gwneud cais am leoliadau ar draws Ewrop ac yn rhyngwladol drwy nifer o gynlluniau cydnabyddedig fel rhan o'u rhaglen gradd. 

Os ydych chi angen gwella eich sgiliau iaith cyn mynd dramor, mae'r rhaglen Ieithoedd i Bawb newydd yn galluogi pob myfyriwr i ddysgu gwahanol ieithoedd am ddim, os ydych chi'n ddechreuwr llwyr neu os ydych chi eisiau gloywi eich sgiliau.