Astudiwch, gweithiwch neu gwirfoddolwch dramor. Ewch ati i wella eich rhagolygon gyrfaol gyda phrofiad rhyngwladol.

Gwnewch gais heddiw!

Mae'r dyddiad cau yn agosau ar gyfer Astudio Dramor dros yr hafInterniaethau a rhaglenni gwirfoddoli.

Pam mynd dramor

Dechreuwch antur a fydd yn gwella eich CV ac yn creu cyfleoedd rhwydweithio.

Fel rhan o'ch gradd

Edrychwch i weld pa gyfleoedd i astudio dramor sydd ar gael ar gyfer eich gradd chi.

Roedd y rhaglen yn gyfuniad perffaith o astudiaethau academaidd, cyfle i grwydro ac yn fwy na dim, cael blas ar ddiwylliant hollol newydd.

Ben, Study China 2013

Tanysgrifiwch i’n llythyr newyddion

Byddwch y cyntaf i ddarganfod cyfleoedd newydd, dysgu pryd fyddwn ni’n ymweld â’ch hysgol a darllen am brofiadau ein myfyrwyr cyfredol.

Languages for All

Learn a language for free as part of the Languages for All programme.

Ysgolion haf

Rydym yn cynnig cyfleoedd i astudio dramor a gallwn helpu gyda’r costau drwy ein cynllun bwrsariaeth.

Gweithio

Gallwch weithio i amrywiaeth o gwmnïau byd-eang drwy ein hinterniaethau rhyngwladol.

Gwirfoddoli

Gwnewch gyfraniad cadarnhaol i’r byd drwy brosiectau gwirfoddoli i unigolion ac i grwpiau.

Globetrotters Blog

Find out what an overseas placement is really like. Our globetrotters share their experiences.