Canolfan Cyfleoedd Byd-eang

Mae’r Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang yn adnodd pwrpasol a ffynhonnell o arbenigedd sy'n helpu gyda'r holl gyfleoedd sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd i fyfyrwyr ennill profiad rhyngwladol.

Rydym yn cefnogi myfyrwyr sy'n ystyried astudio dramor, neu sy'n treulio cyfnod yn astudio neu'n gweithio mewn gwlad arall ar hyn o bryd. Cynigwn gymorth hefyd i'r rheiny sydd â diddordeb mewn dilyn rhaglen fyrdymor gan gynnwys cyfleoedd astudio, gweithio neu wirfoddoli. Mae modd i fyfyrwyr wneud cais ar gyfer cael lleoliad ledled Ewrop ac yn rhyngwladol drwy nifer o gynlluniau cydnabyddedig fel rhan o’u rhaglen gradd.

Rydym hefyd yn darparu cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol a'r rheiny sy'n dilyn rhaglen gyfnewid Ewropeaidd.

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr, ewch i’n tudalennau astudio i ddarganfod mwy.

Os ydych yn fyfyriwr ar hyn o bryd, ewch i’r fewnrwyd i ddarganfod y cyfleoedd sydd ar gael.

Cysylltwch â Ni

Canolfan Cyfleoedd Byd-Eang