Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Rydym yn gweithredu meddwl beirniadol a gwybodaeth ymarferol i ddatrys problemau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i fynd i’r afael â’r heriau mawr a wynebir gan leoedd a chymdeithasau dynol heddiw.


Cyrsiau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau isradeddig, ôl-raddedig a addysgir ac ôl-raddedig ymchwil.

Ymchwil

Rydym yn chwarae rhan flaenllaw mewn ymchwiliad academaidd sy'n gysylltiedig â datblygiad, rheolaeth a chynaliadwyedd dinasoedd, rhanbarthau a mannau gwledig.

Rhagor o wybodaeth am Ddaearyddiaeth a Chynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd. (Mae’r fideo ar gael yn Saesneg yn unig).
International map

International

Edrychwch ar ein map i weld o lle mae ein myfyrwyr yn dod a lle mae ein cyn-fyfyrwyr yn gweithio.

Glamorgan building committee rooms

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal rhaglen o weithgareddau sy’n ymgysylltu gydag amrywiaeth o gynulleidfaoedd gyda’n gwaith.

World map

Prosiectau

Rydym wedi ennill arian ar gyfer amrywiaeth o wahanol brosiectau ymchwil.


Ysgol o’r radd uchaf mewn Prifysgol Grŵp Russell, wedi’i lleoli mewn dinas fywiog sy’n gyfeillgar i fyfyrwyr. Mae diwylliant gwych yn yr Ysgol, oedd i’w weld yn glir ar y diwrnod agored. Mae’r aelodau staff cyfeillgar yn allweddol i’ch profiad myfyriwr/dysgu yn y Brifysgol ac roedd hyn yn amlwg iawn yma. Dyma thema barhaus o’ch diwrnod cyntaf i’ch diwrnod olaf –a hyd yn oed wedi i chi adael.

Laurie Perdikis, BSc mewn Daearyddiaeth (Ddynol) a Chynllunio, 2011-2014

Newyddion

Image of male academic speaking before a panel

Tackling rough-sleeping in Wales

15 Chwefror 2018

Dr Peter Mackie addresses the National Assembly for Wales’ Inquiry into rough-sleeping in Wales

Mae ein diwrnod agored yn rhoi cyfle gwych i chi ddysgu mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.