We apply critical thinking and practical knowledge in solving economic, environmental and social problems to address the grand challenges faced by human societies and places today.


Cyrsiau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau isradeddig, ôl-raddedig a addysgir ac ôl-raddedig ymchwil.

Ymchwil

Rydym yn chwarae rhan flaenllaw mewn ymchwiliad academaidd sy'n gysylltiedig â datblygiad, rheolaeth a chynaliadwyedd dinasoedd, rhanbarthau a mannau gwledig.

Rhagor o wybodaeth am Ddaearyddiaeth a Chynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd. (Mae’r fideo ar gael yn Saesneg yn unig).
International map

Rhyngwladol

Edrychwch ar ein map i weld o lle mae ein myfyrwyr yn dod a lle mae ein cyn-fyfyrwyr yn gweithio.

Glamorgan building committee rooms

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal rhaglen o weithgareddau sy’n ymgysylltu gydag amrywiaeth o gynulleidfaoedd gyda’n gwaith.

World map

Prosiectau

Rydym wedi ennill arian ar gyfer amrywiaeth o wahanol brosiectau ymchwil.


Ysgol o’r radd uchaf mewn Prifysgol Grŵp Russell, wedi’i lleoli mewn dinas fywiog sy’n gyfeillgar i fyfyrwyr. Mae diwylliant gwych yn yr Ysgol, oedd i’w weld yn glir ar y diwrnod agored. Mae’r aelodau staff cyfeillgar yn allweddol i’ch profiad myfyriwr/dysgu yn y Brifysgol ac roedd hyn yn amlwg iawn yma. Dyma thema barhaus o’ch diwrnod cyntaf i’ch diwrnod olaf –a hyd yn oed wedi i chi adael.

Laurie Perdikis, BSc mewn Daearyddiaeth (Ddynol) a Chynllunio, 2011-2014

Newyddion

Aerial view of cardiff

Transport and planning bursary award

19 Gorffennaf 2017

BSc Geography and Planning Graduate has been awarded the prestigious Rees Jeffreys Bursary award to support MSc Studies

Policy and research impact

19 Gorffennaf 2017

Agriculture in the Amazon

13 Gorffennaf 2017

Front of Main Building, Cardiff University

Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion

Mae ein diwrnod agored yn rhoi cyfle gwych i chi ddysgu mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.