Ewch i’r prif gynnwys

Yn dod i fyny

Ein prif ddewisiadau am yr wythnosau i ddod...

Ailddiffinio’r cilogram, y kelvin, yr amper a’r môl: pam y dylech boeni er na wnewch chi sylwi?

Ailddiffinio’r cilogram, y kelvin, yr amper a’r môl: pam y dylech boeni er na wnewch chi sylwi?

Dydd Iau 21 Chwefror 2019, 13:30

O fis Mai 2019 bydd newidiadau cynnil ond difrifol i ddiffiniadau pedair uned sylfaen – y cilogram, y kelvin, yr amper a’r môl. Bydd Michael de Podesta yn egluro’r rhesymeg dros y newidiadau sydd ar droed.

The inflamed mind: a radical new approach to depression

The inflamed mind: a radical new approach to depression

Dydd Iau 21 Chwefror 2019, 19:00

Part of the highly successful Science in Health Public Lecture Series.

A ddylai'r DU dyfu mwy o fwyd?

A ddylai'r DU dyfu mwy o fwyd?

Dydd Iau 6 Mawrth 2019, 17:30

Ymunwch â ni i weld sut y gall ffermio a bwyd yn y DU gyfrannu at ailadeiladu ecosystemau, gan gynnwys trafodaeth am sut y gellid defnyddio diet meincnod ar gyfer defnyddwyr y DU, a'i oblygiadau ar gyfer iechyd ac arferion bwyta.

Digwyddiadau cyhoeddus

Cyfres cyngherddau'r Ysgol Cerddoriaeth

Digwyddiadau cyfres cyngherddau'r Ysgol Cerddoriaeth

Digwyddiadau i ddod

Gweld pob digwyddiad

Mae gennym amrywiaeth o ddigwyddiadau, o ddarlithoedd cartrefol i gynadleddau rhyngwladol.