Rydym yn ffynhonnell bwysig o wybodaeth ac arbenigedd am sefydliadau, gweithgareddau a pholisïau yr Undeb Ewropeaidd (UE), gwledydd Ewrop a’r Ewrop ehangach.

Rydym yn gwasanaethu myfyrwyr ac ymchwilwyr addysg uwch a’r cyhoedd.

Adnoddau

Mae gennym fynediad at wybodaeth sylweddol am yr Undeb Ewropeaidd ac Ewrop ehangach, ar bapur ac yn electronig.

A group of male and female students listening to a male speaker.

Digwyddiadau

Gwybodaeth am ddigwyddiadau diweddaraf y Ganolfan Dogfennau Ewropeaidd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Ffynonellau Ewropeaidd Ar-lein (ESO)

Mae ESO yn wasanaeth am ddim sy'n eich galluogi i ddod o hyd i wybodaeth am yr UE ac Ewrop ehangach, gydag amrywiaeth eang o wefannau, cronfeydd data, cyhoeddiadau a dogfennau.

Group photo of students holding a

Interniaethau

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd gwaith yn y Ganolfan, fel intern rhan-amser neu amser llawn.