Ewch i’r prif gynnwys

Interniaethau

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd gwaith yn y Ganolfan, fel intern rhan-amser neu amser llawn.

Mae interniaethau ar agor i unrhyw un a ddaw o un o aelod-wladwriaethau'r UE (neu o wlad sy'n ymgeisydd/darpar ymgeisydd ar gyfer bod yn aelod o'r UE). Byddwn hefyd yn ystyried ymgeiswyr o'r tu allan i'r gwledydd hyn, sy'n awyddus iawn i weithio mewn canolfan sy'n arbenigo mewn gwybodaeth Ewropeaidd.

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, sy'n dymuno ennill rhywfaint o brofiad gwaith rhan-amser mewn amgylchedd sy'n canolbwyntio'n gryf ar Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd.

Cynigir pob interniaeth yn ddi-dâl neu ar sail wirfoddol. Mae'n hanfodol eich bod yn cael grant ERASMUS+ neu arian cyfwerth.

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Interns working in the EDC

Current vacancies

Our current opportunities for full-time and part-time interns.

Books on a shelf in the EDC

How to apply

Check the requirements for interns and find out how to apply.

Group photo of students holding a

What to expect from an internship

Find out what to expect if you become an intern at the European Documentation Centre (EDC).

Mae Adeilad y Pierhead a Chanolfan y Mileniwm Caerdydd ym Mae Caerdydd.

Living in Cardiff

Useful information for interns about accommodation and healthcare in Cardiff.

Students looking at a map in the Centre

Testimonials

Find out what our interns thought about their time at the European Documentation Centre and their views on living in Cardiff.