Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni

Ffurfiwyd y Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni er mwyn mynd i'r afael â'r heriau byd-eang sydd o'n blaenau o ran sut rydym yn parhau i gynhyrchu, dosbarthu a defnyddio ynni.

Ein gweledigaeth yw sefydlu diwylliant ymchwil gwirioneddol ryngddisgyblaethol sy'n seiliedig ar systemau sy'n cwmpasu'r gwyddorau ffisegol a chymdeithasol, gan ddefnyddio rhagoriaeth bresennol o ran ymchwil ar draws Prifysgol Caerdydd.

Newyddion diweddaraf

Tibet workshop

8 Awst 2018

Energy Systems Research Institute co-hosts China-UK Workshop on Renewable Energy Systems in Zero Carbon Villages.

Solcer House

Ministers visit energy positive house

29 Mehefin 2018

Energy Minister Claire Perry and Secretary of State for Wales Alun Cairns visit SOLCER house.

European flags

Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni yn dod ag arbenigwyr Ewrop ynghyd

27 Chwefror 2018

Mae Prifysgol Caerdydd yn gweithio gyda rhwydwaith Vision2020 er mwyn helpu ymchwilwyr systemau ynni ledled Ewrop i ddatblygu mentrau cydweithredol newydd.

Pobl

Pobl

Mae ein hymchwilwyr yn dod o ystod eang o gefndiroedd a disgyblaethau.

Amdanom ni

Image of two students in electricity lab

Amdanom ni

Dysgwch mwy amdanom ni ac am ein gweledigaeth ar gyfer y Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni.

Ymchwil

Image of a power plant

Ymchwil

Ein nod yw mynd i’r afael â’r prif heriau trosfwaol sy’n wynebu systemau ynni ar raddfa genedlaethol a rhyngwladol.