Ffurfiwyd y Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni er mwyn mynd i'r afael â'r heriau byd-eang sydd o'n blaenau o ran sut rydym yn parhau i gynhyrchu, dosbarthu a defnyddio ynni.

Ein gweledigaeth yw sefydlu diwylliant ymchwil gwirioneddol ryngddisgyblaethol sy'n seiliedig ar systemau sy'n cwmpasu'r gwyddorau ffisegol a chymdeithasol, gan ddefnyddio rhagoriaeth bresennol o ran ymchwil ar draws Prifysgol Caerdydd.

Newyddion diweddaraf

EU flag in front of building

Prifysgol Caerdydd i gynnal digwyddiad ynni rhyngwladol

12 Mai 2017

Bydd Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni yn dod ag academyddion, busnesau a byd diwydiant at ei gilydd mewn digwyddiad Horizon 2020 ym Mrwsel

Port Talbot steel works

Cefnogaeth i’r newid yn yr hinsawdd yn Ewrop

8 Mawrth 2017

Mae dadansoddiad newydd wedi dangos bod y rhan fwyaf o bobl yn y Deyrnas Unedig, Ffrainc, yr Almaen a Norwy yn credu bod y newid yn yr hinsawdd yn digwydd

EU funds

Arian yr UE i hybu effeithlonrwydd ynni trefol

6 Mawrth 2017

Prosiect ymchwil yn sicrhau bron £1m o'r UE

Pobl

Mae ein hymchwilwyr yn dod o ystod eang o gefndiroedd a disgyblaethau.

Sgwrs nodau am newid yn yr hinsawdd

Yn archwilio ymateb cadarnhaol i newid yn yr hinsawdd drwy gyfuniad o siaradwyr cerddoriaeth ac arbenigol.

Image of two students in electricity lab

Amdanom ni

Dysgwch mwy amdanom ni ac am ein gweledigaeth ar gyfer y Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni.

Image of a power plant

Ymchwil

Ein nod yw mynd i’r afael â’r prif heriau trosfwaol sy’n wynebu systemau ynni ar raddfa genedlaethol a rhyngwladol.