Ffurfiwyd y Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni er mwyn mynd i'r afael â'r heriau byd-eang sydd o'n blaenau o ran sut rydym yn parhau i gynhyrchu, dosbarthu a defnyddio ynni.

Ein gweledigaeth yw sefydlu diwylliant ymchwil gwirioneddol ryngddisgyblaethol sy'n seiliedig ar systemau sy'n cwmpasu'r gwyddorau ffisegol a chymdeithasol, gan ddefnyddio rhagoriaeth bresennol o ran ymchwil ar draws Prifysgol Caerdydd.

Watch our video

Newyddion diweddaraf

Masthead for Energy Systems Research Institute

Towards a Zero Carbon Built Environment

28 Tachwedd 2018

Prof Phil Jones, co-Director of Cardiff University's Energy Systems Research Institute, gave a paper at a major international conference.

Tibet

Sustainable architecture for Tibet

10 Medi 2018

Cardiff University researchers have completed an energy-harvesting façade and roof retrofit in Tibet as part of its HABITAT Global Challenge Research project.

EU flag in front of building

Energy Systems Research Institute brings European experts together

6 Medi 2018

Cardiff University joins forces with the Vision2020 network to focus on mitigating household energy poverty.

Dysgwch mwy amdanom ni ac am ein gweledigaeth ar gyfer y Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni.

Ein nod yw mynd i’r afael â’r prif heriau trosfwaol sy’n wynebu systemau ynni ar raddfa genedlaethol a rhyngwladol.

Mae ein hymchwilwyr yn dod o ystod eang o gefndiroedd a disgyblaethau.