Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni

Ffurfiwyd y Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni er mwyn mynd i'r afael â'r heriau byd-eang sydd o'n blaenau o ran sut rydym yn parhau i gynhyrchu, dosbarthu a defnyddio ynni.

Ein gweledigaeth yw sefydlu diwylliant ymchwil gwirioneddol ryngddisgyblaethol sy'n seiliedig ar systemau sy'n cwmpasu'r gwyddorau ffisegol a chymdeithasol, gan ddefnyddio rhagoriaeth bresennol o ran ymchwil ar draws Prifysgol Caerdydd.

Newyddion diweddaraf

European flags

Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni yn dod ag arbenigwyr Ewrop ynghyd

27 Chwefror 2018

Mae Prifysgol Caerdydd yn gweithio gyda rhwydwaith Vision2020 er mwyn helpu ymchwilwyr systemau ynni ledled Ewrop i ddatblygu mentrau cydweithredol newydd.

EU flag in front of building

Prifysgol Caerdydd i gynnal digwyddiad ynni rhyngwladol

12 Mai 2017

Bydd Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni yn dod ag academyddion, busnesau a byd diwydiant at ei gilydd mewn digwyddiad Horizon 2020 ym Mrwsel

Port Talbot steel works

Cefnogaeth i’r newid yn yr hinsawdd yn Ewrop

8 Mawrth 2017

Mae dadansoddiad newydd wedi dangos bod y rhan fwyaf o bobl yn y Deyrnas Unedig, Ffrainc, yr Almaen a Norwy yn credu bod y newid yn yr hinsawdd yn digwydd

Pobl

Pobl

Mae ein hymchwilwyr yn dod o ystod eang o gefndiroedd a disgyblaethau.

Sgwrs nodau am newid yn yr hinsawdd

Yn archwilio ymateb cadarnhaol i newid yn yr hinsawdd drwy gyfuniad o siaradwyr cerddoriaeth ac arbenigol.

Amdanom ni

Image of two students in electricity lab

Amdanom ni

Dysgwch mwy amdanom ni ac am ein gweledigaeth ar gyfer y Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni.

Ymchwil

Image of a power plant

Ymchwil

Ein nod yw mynd i’r afael â’r prif heriau trosfwaol sy’n wynebu systemau ynni ar raddfa genedlaethol a rhyngwladol.