Ewch i’r prif gynnwys

Y Brifysgol ar y Maes

Mae blas lleol i'n gweithgarwch yn Eisteddfod Genedlaethol 2018 wrth i'r ŵyl ddod i Gaerdydd.

Bydd amrywiaeth o drafodaethau, arddangosfeydd, gweithgareddau a melinau trafod ar y Maes sydd wedi eu hysbrydoli nid yn unig gan ddiwylliant a hanes y ddinas ond hefyd ei chreadigrwydd a'i bywyd gwyllt.

Bydd y digwyddiadau hyn yn digwydd ym mhabell y Brifysgol. yn y Pentref Gwyddoniaeth ac ar draws y Maes.

Gwyddoniaeth y môr

Dewch i'r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg sy'n cael ei noddi gan y Brifysgol. Yno gallwch weld sut mae'n gwaith ymchwil yn ehangu ein dealltwriaeth o'r amgylchfyd morol lleol. Gallwch hefyd ddod i'n carnifal ni - Carnifal y Môr - ar nos Sadwrn 4 Awst, neu ddod ar fwrdd llong ymchwil RV Guiding Light.

Os gwell gennych y tir mawr, dewch ar un o'n teithiau tywys i weld cyfoeth y bywyd gwyllt ym Mae Caerdydd.

Ewch i weld hagor am weithgareddau Gwyddoniaeth y Môr.

Hanes a diwylliant

Bydd gan Bennaeth Ysgol y Gymraeg, Dr Dylan Foster Evans, nifer o sesiynau yn manylu ar hanes diwylliannol ac ieithyddol Caerdydd. Yn eu plith bydd:

  • Hanesion o hen eisteddfodau Caerdydd (Dydd Sadwrn 4 Awst yn y Babell Lên o 12:45)
  • Hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd (Dydd Llun 6 Awst yn Shwmae Caerdydd, y Pierhead o 13:00)
  • Cofiannu Caerdydd: Bywgraffiadau’r brifddinas (Dydd Mercher 8 Awstyn y Babell Lên o 11:00)
  • Y berthynas rhwng enwau lleoedd Cymraeg a Saesneg yng Nghaerdydd (Dydd Iau 9 Awst ym Mhabell y Cymdeithasau 1 o 13:00)

Trafodaeth am y cyfryngau

Un o'n huchafbwyntiau blynyddol yw'r trafodaethau poblogaidd am y cyfryngau. Bydd eleni eto banel o enwau mawr y maes yn rhoi eu barn ar faterion y dydd.

Y pwnc eleni yw dyfodol Caerdydd fel canolfan greadigol ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Cynhelir Caerydd - Dinas Greadigol: Cystadlu ar Lwyfan Rhyngwladol am 12:00, ddydd Mawrth 7 Awst ym mhabell y Brifysgol.

Llais y Maes

Mae gwasanaeth newyddion digidol cyffrous y Brifysgol, Llais y Maes yn dychwelyd am y chweched tro, mewn partneriaeth â S4C, ITV Cymru Wales a'r Eisteddfod Genedlaethol.

Bydd ein myfyrwyr o Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant unwaith eto yn cael y cyfle i weithio ochr-yn-ochr â phobl broffesiynol o'r diwydiant i greu cynnwys unigryw, aml-blatfform o'r Maes.

Noddi Coron yr Eisteddfod

Gwethiodd Laura Thomas, gemydd cyfoes o Gastell-nedd gyda staff y Brifysgol i greu ei dyluniad trawiadol ar gyfer y Goron eleni.

Bydd Laura Thomas yn trafod creu'r Goron gydag Eirwen Williams a Dr Dylan Foster Evans o Ysgol y Gymraeg ar ddydd Mawrth 7 Awst (Pabell y Cymdeithasau 3, 17:45).

Noddi Mas ar y Maes

Mae Mas ar y Maes yn gyfuniad o wirfoddolwyr deinamig, creadigol a chydweithredol. Eu huchelgais yw dathlu, herio ac ailasesu beth yn union yw ystyr bod yn LGBTQ+ yn Gymraeg heddiw. Stonewall yw'r cydlynwyr ac rydym yn falch iawn o fod yn noddwyr yn 2018.

Bydd rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau ar draws Maes yr Eisteddfod a'r ddinas - ac fe fyddant i'w gweld yn rhaglen lawn yr Eisteddfod. Yn ogystal â hyn bydd gan Mas ar y Maes eu Pafiliwn Pinc, neu ganolfan, eu hunain, a elwir Y Tŷ Allan. Bydd yn ychwanegiad eiconig i'r Maes eisteddfodol ac yn denu sylw o'r newydd.

Dewch i'n gweld ar y Maes

Dyma'r tro cyntaf mewn degawd i'r Eisteddfod fod yng Nghaerdydd. Bydd yr Eisteddfod anarferol yn cyfuno defnydd o adeiladau parhaol eiconig fel Canolfan Mileniwm Cymru a'r Pierhead gyda strwythurau dros-dro'r Eisteddfod.

Lleolir y Maes yn y Bae a gall ymwelwyr weld ein stondin ger adeilad y Pierhead.

Bydd y Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn Y Rhodres, gerllaw gorsaf drenau Bae Caerdydd.

Lawrlwytho map o'r Maes.