Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau

Mae gennym raglen brysur o ddigwyddiadau ar y Maes yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

Cofiwch hefyd fod gennym weithgareddau ac arddangosfeydd Gwyddoniaeth y Môr yn y Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg ac ar long ymchwil RV Guiding Light.

AmserLleoliadTeitl y sesiwnDisgrifiadDan arweiniad
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddYmchwil i Ŵyl yr EisteddfodBydd Grŵp Ymchwil Gwyliau Prifysgol Caerdydd yn cynnal ymchwil i ddylanwad yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghymru.Dr Andrea Collins, Dr Eleri Rosier a Dr Nicole Koenig-Lewis
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddBeth yw CorCenCC?Cyfle i drafod ymchwil CorCenCC i Gymraeg llafar a chyfrannu recordiad o sgwrs.CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes)
12:00- 13:00Cymdeithasau 2Pum peth diddorol am bobl ifanc yng NghymruTrafodaeth ryngweithiol am bobl ifanc yng NghymruDr Rhian Barrance
12:45-13:15Y Babell LênCecru, Celtiaid a'r Crachach: Hanesion o hen eisteddfodau CaerdyddDyma seithfed ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Chaerdydd er 1883. Dyma gyfle i glywed am rai o uchafbwyntiau ac isafbwyntiau’r gwyliau a fu.Dr Dylan Foster Evans
16:30-17:30Pabell y Cymdeithasau 2Dangos a dweudMae dangos a dweud Caerdydd Creadigol yn cynnig llwyfan i’r amrediad cyffrous o bobl a phrosiectau creadigol yn y ddinas. Yn y digwyddiad hwn byddwn yn croesawu tri siaradwr a fydd oll yn cynrychioli eu gwaith o’r byd llenyddol yng Nghymru a thu hwnt. Caerdydd Creadigol
22:30Canolfan Mileniwm CymruCarnifal y MôrDilynwch yr orymdaith o Ganolfan y Mileniwm Cymru i wylio sioe ddŵr fawreddog uwch y Bae. Yn dilyn gweithgaredd creadigol dan arweiniad yr artist Megan Broadmeadow a chyfraniad cerddorol gan y cyfansoddwr Gruff Rhys, mewn cydweithrediad â Charnifal Butetown. Penllanw’r arddangosfa arbennig yw tafluniadau o ddelweddau symudol ar sgrîn ddŵr enfawr. Digwyddiad Y Lle Celf.
AmserLleoliadTeitl y sesiwnDisgrifiadDan arweiniad
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddYmchwil i Ŵyl yr EisteddfodBydd Grŵp Ymchwil Gwyliau Prifysgol Caerdydd yn cynnal ymchwil i ddylanwad yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghymru.Dr Andrea Collins, Dr Eleri Rosier a Dr Nicole Koenig-Lewis
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddBeth yw CorCenCC?Cyfle i drafod ymchwil CorCenCC i Gymraeg llafar a chyfrannu recordiad o sgwrs.CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes)
12:00-13:00Llwyfan Llannerch GuddYmchwil lenyddol Adrannau Cymraeg Cymru Cyfle i glywed am yr ymchwil flaengar sy'n cael ei chynnal yn adrannau Cymraeg prifysgolion Cymru.Dr Rhiannon Marks
14:15- 15:15Y Babell LênDathlu Bywyd Bobi JonesDigwyddiad i ddathlu cyfraniad un o gyn-fyfyrwyr disgleiriaf Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, sef yr Athro R. M. (Bobi) Jones (1929-2017)Yr Athro E. Wyn James
AmserLleoliadTeitl y sesiwnDisgrifiadDan arweiniad
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddYmchwil i ŵyl yr EisteddfodBydd Grŵp Ymchwil Gwyliau Prifysgol Caerdydd yn cynnal ymchwil i ddylanwad yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghymru.Dr Andrea Collins, Dr Eleri Rosier a Dr Nicole Koenig-Lewis
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddBeth yw CorCenCC?Cyfle i drafod ymchwil CorCenCC i Gymraeg llafar a chyfrannu recordiad o sgwrs.CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes)
10:30-12:00Pabell y Cymdeithasau 2Yr Ustus Hardinge, Y Chwyldro Ffrenging a Merthyron y Waun Ddyfal, Caerdydd, 1801 Dr Marion Loeffler sy'n trafod pam y crogwyd Samuel Hill ac Aaron William ar y Waun Ddyfal, Caerdydd, ar 20 Mai 1801 a beth oedd rôl yr Ustus George Hardinge yn yr achos llys a'r ddedfryd.Dr Marion Loeffler
12:00-13:15Y Pentref GwyddoniaethAr dy focsBydd pedwar gwyddonydd ifanc yn trafod eu gwaith mewn ffordd ddifyr ac ymarferol.Dr Iwan Palmer, Rhidian Thomas a Dr Catrin Williams 
13:00-13:40Shwmae Caerdydd (Y Pierhead)Hanes y Gymraeg yng NghaerdyddGolwg ar hynt a helynt yr iaith yn y brifddinas, ar gyfer dysgwyr y Gymraeg.Dr Dylan Foster Evans
13:00-14:00Pabell Prifysgol CaerdyddLansio Llyfr: Y Gymru 'Ddu' a'r Ddalen 'Wen'Lansio llyfr a thrafodaeth banel am amlddiwylliannedd yng Nghymru, gydag awduron ffuglen poblogaidd a beirniaid llenyddol.Dr Lisa Sheppard
14:00-15:00Pabell Prifysgol CaerdyddCaerdydd y MabinogionSgwrs yn dadansoddi’r berthynas rhwng testun a darlun yng nghyfieithiad Charlotte Guest o chwedl 'Geraint fab Erbin' a’r sylw arbennig a roddir ganddi i Gastell Caerdydd.Yr Athro Sioned Davies
15:00-16:00Pabell Prifysgol CaerdyddBeth yw effaith addysg cyfrwng Gymraeg ar ddyheadau pobl ifanc yng nghymoedd de Cymru?Adolygiad o ganfyddiadau ymchwiliad i ddyheadau disgyblion blwyddyn 11 sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg yng nghymoedd de Cymru.Dr Sion Llewelyn Jones
15:00-16:00Shwmae Caerdydd (Y Pierhead)Dulliau dysgu ail iaithBydd y sesiwn hon yn trin a thrafod y ffactorau sy'n dylanwadu ar ddysgu ail iaith yn llwyddiannus. Bydd hefyd yn cynnig cyfle i ddysgwyr o lefelau amrywiol fyfyrio ar eu strategaethau ar gyfer dysgu’r Gymraeg.Dr Jonathan Morris
16:30-17:30Pabell y Cymdeithasau 3Pam nad wyt ti wedi ystyried astudio meddygaeth?Sesiwn holi ac ateb gyda myfyrwyr a staff Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â Chymdeithas Feddygol Prydain.Dr Awen Iorwerth
17:00-18:00Tŷ GwerinDangos a dweudMae dangos a dweud Caerdydd Creadigol yn cynnig llwyfan i’r amrediad cyffrous o bobl a phrosiectau creadigol yn y ddinas.  Yn y digwyddiad hwn byddwn yn croesawu tri siaradwr a fydd oll yn cynrychioli eu gwaith ym meysydd cerddoriaeth werin a chyfoes yng Nghymru a thu hwnt. Caerdydd Creadigol
AmserLleoliadTeitl y sesiwnDisgrifiadDan arweiniad
10:00-16:00Canolfan Mileniwm CymruGwybod eich pwysedd gwaed gyda'r Gymdeithas StrôcBydd Myfyrwyr Meddygol Prifysgol Caerdydd yn mesur eich pwysau gwaed a than arweiniad clinigwyr, yn eich cynghori ar y canlyniadau.Sian Williams a Sara Whittam
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddYmchwil i ŵyl yr EisteddfodBydd Grŵp Ymchwil Gwyliau Prifysgol Caerdydd yn cynnal ymchwil i ddylanwad yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghymru.Dr Andrea Collins, Dr Eleri Rosier a Dr Nicole Koenig-Lewis
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddBeth yw CorCenCC?Cyfle i drafod ymchwil CorCenCC i Gymraeg llafar a chyfrannu recordiad o sgwrs.CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes)
11:00-11:45Y Babell LênCymru, ymfudo a'r Cymry tramor rhwng y Rhyfeloedd BydY Ddarlith Flynyddol: Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.Yr Athro Emeritws Bill Jones
12:00-14:00Pabell Prifysgol CaerdyddCreadigrwydd Caerdydd: Cystadlu ar lwyfan rhyngwladol (trafodaeth gyfryngau gyda phanel sector a chinio i westai arbennig)Sesiwn banel gyda rhai o brif arweinwyr sector y cyfryngau i drafod dyfodol Caerdydd fel canolbwynt creadigol sy'n cystadlu ar lwyfan Prydeinig a rhyngwladol.Sian Morgan Lloyd a Manon Edwards Ahir
13:15-14:00Pabell y Cymdeithasau 3Y tafodieithegydd Cymraeg a'i ddibenion heddiwY Ddarlith Flynyddol: Cymdeithas Bob Owen. Bydd y ddarlith hon yn olrhain datblygiad hanesyddol tafodieitheg yng Nghymru a thu hwnt, ac yn holi beth sydd wedi ysbrydoli ieithyddion o wahanol gyfnodau i gasglu a chofnodi gwahanol dafodieithoedd. Bydd Dr Iwan Wyn Rees hefyd yn ystyried beth yw pwrpas y tafodieithegydd Cymraeg heddiw.Dr Iwan Wyn Rees
14:30-15:30Pabell y Cymdeithasau 1Trafodaeth banelYdyn ni’n rhy ddibynnol ar wrthfiotigau yn yr unfed ganrif ar hugain? A oes lle i feddyginiaethau gwerin i gynnal iechyd y Cymry? Wyn Davies
1430-1600Pabell Prifysgol CaerdyddTrafodaeth am gancr y coluddyn Cancr y coluddyn yng Nghymru. Sesiwn holi ac ateb gyda Garry Owen (BBC Radio Cymru) a Gethin Williams (GIG Cymru). Dewch i glywed am sut y gallwn wynebu her cancr y coluddyn yng Nghymru. Dilynir gan sesiwn rwydweithio anffurfiol a lluniaeth.Gethin Williams, Garry Owen a Steffan Lewis AC
15:00-16:00Pabell y Cymdeithasau 2Morganiaid yn y Wladfa, America ac ar yr AisY Ddarlith Flynyddol: Canolfan Uwchefrydiau Cymry America.Yr Athro Emeritws Bill Jones a'r Athro Emeritws E. Wyn James 
15:10-16:00Shwmae Caerdydd (Y Pierhead)Blas ar dafodieithoedd CymraegDewch i ddysgu mwy am sut mae’r iaith Gymraeg yn amrywio rhwng gwahanol ardaloedd yng Nghymru, a sut mae’r iaith lafar yn newid heddiw. Sesiwn addas ar gyfer siaradwyr newydd y Gymraeg yn ogystal â thiwtoriaid yr iaith. Dr Iwan Wyn Rees
16:00-17:00Cardiff University TentLansio llyfr: TipiadauBydd Llion Pryderi Roberts o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yn darllen o’i gyfrol newydd sbon, Tipiadau (Cyhoeddiadau Barddas), ac yn trafod rhai o’r prif themâu ac agweddau a ysbrydolodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth.Dr Llion Pryderi Roberts
16:00-17:30Pabell y Cymdeithasau 1Senedd sy'n gweithio i GymruBydd y sesiwn hwn yn gyfle i ddysgu mwy am awgrymiadau’r Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, gan gynnwys cynyddu’r nifer o Aelodau Cynulliad, cyflwyno tref pleidleisio fwy cyfrannol, a gostwng yr oed pleidleisio i etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol.Yr Athro Laura McAllister
17:45-18:30Pabell y Cymdeithasau 3Creu Coron Eisteddfod Caerdydd 2018Cyflwyniad a sesiwn ryngweithiol gyda gwneuthurwraig y Goron, Laura Thomas.Dr Dylan Foster Evans ac Eirwen Williams
AmserLleoliadTeitl y sesiwnDisgrifiadDan arweiniad
10:00-16:00Canolfan Mileniwm CymruGwybod eich pwysedd gwaed gyda'r Gymdeithas StrôcBydd Myfyrwyr Meddygol Prifysgol Caerdydd yn mesur eich pwysau gwaed a than arweiniad clinigwyr, yn eich cynghori ar y canlyniadau.Sian Williams a Sara Whittam
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddYmchwil i Ŵyl yr EisteddfodBydd Grŵp Ymchwil Gwyliau Prifysgol Caerdydd yn cynnal ymchwil i ddylanwad yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghymru.Dr Andrea Collins, Dr Eleri Rosier a Dr Nicole Koenig-Lewis
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddBeth yw CorCenCC?Cyfle i drafod ymchwil CorCenCC i Gymraeg llafar a chyfrannu recordiad o sgwrs.CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes)
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddGweithgaredd FLEXISBydd ymchwilwyr prosiect FLEXIS yn arddangos eu gwaith i addysgu’r cyhoedd am systemau egni yn ogystal ag ennyn diddordeb ym maes egni ymysg cenedlaethau'r dyfodol.FLEXIS (Systemau Ynni Integredig Hyblyg)
11:00-11:45Y Babell LênCofiannu Caerdydd: Bywgraffiadau’r brifddinas Y Ddarlith Lenyddol: Drwy edrych ar hunangofiannau yn bennaf, bydd y ddarlith hon yn archwilio’r berthynas rhwng y Gymraeg, y cof a’r ddinas. Dr Dylan Foster Evans
11:30-13:00Pabell y Cymdeithasau 1Gwlad y bwgan? Ysbrydion mewn llenyddiaeth Gymraeg o Kate Roberts i Mihangel Morgan'Darlith yn trafod y stori ysbryd mewn llenyddiaeth fodern Cymru, sy'n dadlau bod ysbrydion a bwganod yn cael eu defnyddio i archwilio themau cyfoes, megis rhywedd, rhywioldeb, a pherthyn. Yr Athro Katie Gramich
12:00-13:00Pabell Prifysgol CaerdyddCyflwyniad i waith CorCenCCCyflwyniad am waith CorCenCC sy'n creu adnodd iaith pwysig i siaradwyr, dysgwyr ac ymchwilwyr yr iaith Gymraeg. Dewch i ddarganfod sut y gallech gyfrannu at y prosiect hollbwysig hwn.CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes)
13:00-14:00Pabell Prifysgol CaerdyddCanrif o Lafur: Deall etholiadau yng NghymruTrafodaeth am lyfr newydd. Bydd yr Athro Roger Awan-Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn archwilio i'r rhesymau pam y mae goruchafiaeth Llafur yng Nghymru wedi parhau i’r fath raddau, er bod y rhesymau dros dwf y Blaid Lafur wedi hen ddiflannu. Yr Athro Roger Awan-Scully
14:00-15:00Pabell Prifysgol CaerdyddGweithdy newid ymddygiadGweithdy rhagweithiol ac ymarferol fydd yn eich helpu i roi syniadau newid ymddygiad ar waith. Bydd y sesiwn o ddiddordeb i unrhyw un sydd am ddysgu mwy am newid ymddygiad ac o fudd yn arbennig i swyddogion polisi mewn unrhyw faes.Dr Gwenno Griffith ac Osian Elias (Prifysgol Abertawe)
15:00-16:00Pabell Prifysgol CaerdyddRhyw ddrych o genedl: 'La Marseillaise' yng Nghymru 1848, 1871 a 1914Ym 1796 cyhoeddwyd y fersiwn Gymraeg gyntaf o 'La Marseillaise', 'Cân Rhyddid', i gynrychioli delfrydau Chwyldro Ffrengig 1789. Bydd y cyflwyniad hwn yn ystyried fersiynau dilynol o'r gân eiconig yng Nghymru a geisiodd ei hail-greu yn gân i fudiad chwyldroadol 1848, yn anthem genedlaethol, yn ogystal â chân ryfel er cymorth i filwyr Cymreig yn y Rhyfel Byd Cyntaf.Dr Marion Loeffler
16:00-17:30Pabell Prifysgol CaerdyddSesiwn holi ac ateb gyda Guto Harri Digwyddiad nodedig er mwyn lansio cynllun hyfforddiant newyddiadurol ITV ac S4C. Gyda Guto Harri, y darlledwr adnabyddus a chyflwynydd y rhaglen wleidyddol newydd ‘Y Byd yn ei Le’. Dilynir gan luniaeth ysgafn.ITV Cymru
16:30-17:30Pabell yr Ymddiriedolaeth GenedlaetholGwneud y gorffennol yn gyfoes: O anifeiliad y dyfodol i Archaeoleg GuerrillaCrëwyd Archeoleg Guerrilla gan Dr Jacqui Mulville er mwyn rhannu ei hangerdd dros y gorffennol gyda’r cyhoedd. Drwy gyfuno ei gwybodaeth arbenigol o wyddoniaeth archeolegol gyda’i chariad tuag at y celfyddydau, mae ei gweithdai arloesol yn denu miloedd o bobl bob blwyddyn.Dr Jacqui Mulville
AmserLleoliadTeitl y sesiwnDisgrifiadDan arweiniad
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddYmchwil i ŵyl yr EisteddfodBydd Grŵp Ymchwil Gwyliau Prifysgol Caerdydd yn cynnal ymchwil i ddylanwad yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghymru.Dr Andrea Collins, Dr Eleri Rosier a Dr Nicole Koenig-Lewis
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddArddangosfa ynni gwyntDewch i gwrdd ag ymchwilwyr prosiect InnoDC, a fydd yn esbonio sut y mae ynni gwynt yn gweithio.InnoDC (Innovative tools for offshore wind and direct current grids) 
11:45-12:45Pafiliwn HSBCSeremoni cyflwyno’r Fedal WyddoniaethEleni, cyflwynir y Fedal Wyddoniaeth i Dr Hefin Jones o Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd am ei gyfraniad gydol oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.Yr Eisteddfod Genedlaethol
12:00-13:00Pabell Prifysgol CaerdyddBeethoven a byd naturRoedd Beethoven wrth ei fodd yn dianc o Fienna i fyd natur, boed hynny drwy gerdded drwy goedwigoedd neu drwy ymweld â rhai o’r pentrefi cyfagos yn ystod yr haf. Bydd y ddarlith hon yn ystyried sut yr oedd Beethoven yn mynegi ei gariad at natur yn ei gerddoriaeth, pu'n ai yng ngosodiadau ei alawon gwerin (gan gynnwys rhai Cymraeg), ei ganeuon gwreiddiol, ei Symffoni Fugeiliol, a hyd yn oed mewn cerddoriaeth offerynnol ddi-destun.Dr Keith Chapin
13:00-13:45Pabell y Cymdeithasau 1Cyfieithu, cyfaddasu a disodli: Y berthynas rhwng enwau lleoedd Cymraeg a Saesneg yng NghaerdyddDarlith Goffa Hedley Gibbard, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru: Gyda’i gwreiddiau yng nghyfnod y Rhufeiniaid, mae Caerdydd yn dref amlieithog erioed. Bydd y ddarlith hon yn ystyried yr amrywiol brosesau rhyng-ieithyddol sydd wedi esgor ar dirlun ieithyddol y ddinas gyfoes.Dr Dylan Foster Evans
13:00-14:00Pabell Prifysgol CaerdyddDarlunio meddyginiaethau arloesol y dyfodolBydd yr Athro Simon Ward yn trafod o le daeth ein cyffuriau i drin cyflwr niwrowyddorau ac iechyd meddwl a rôl ein sefydliad newydd i wella bywydau cleifion drwy ddarlunio meddyginiaethau newydd.Yr Athro Simon Ward
13:15-14:15Pabell y Cymdeithasau 3Cymry 'Gwlad yr Aur': Ymfudwyr Cymreig yn Victoria, Awstralia, yn ail hanner y 19eg ganrif’Y Ddarlith Flynyddol: Cymru a'r Byd.Yr Athro Emeritws Bill Jones
14:00-15:00Pabell Prifysgol CaerdyddAgor drws dychymyg: Llyfrau Plant Gwasg y Dref WenDigwyddiad arbennig i ddathlu cyfraniad Gwasg y Dref Wen i lenyddiaeth plant yn y Gymraeg. Bydd Siwan Rosser yn sgwrsio â Roger Boore a sefydlodd Gwasg y Dref Wen yng Nghaerdydd ym 1969 er mwyn cynhyrchu llyfrau Cymraeg amrywiol ac o safon ar gyfer darllenwyr ifanc. Dr Siwan Rosser
15:00-15:50Pabell y Cymdeithasau 3Cynllunio ieithyddol 1993-2018: Tueddiadau rhyngwladolBydd y cyflwyniad yn olrhain datblygiad cysyniadol cynllunio ieithyddol cyn troi at enghreifftiau Ewropeaidd o bolisïau llwyddiannus. Bydd y drafodaeth yn edrych ar ddulliau newydd o ymyrryd yn gymdeithasol i hybu ieithoedd llai ei defnydd mewn modd cyfannol. Cynigir negeseuon gweddol amlwg i’n sefyllfa ni yng Nghymru.Yr Athro Colin Williams
16:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddCyfieithu llenyddiaeth yr Oesoedd CanolYn dilyn cyhoeddiad dau gyfieithiad diweddar bydd yr Athro Katie Gramich a'r Athro Sioned Davies yn trafod gwaith Gwerful Mechain, y Mabinogion, a'r gorchwyl o gyfieithu llenyddiaeth yr Oesoedd Canol.Dr Tomos Owen, Yr Athro Katie Gramich a'r Athro Sioned Davies
AmserLleoliadTeitl y sesiwnDisgrifiadDan arweiniad
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddYmchwil i ŵyl yr EisteddfodBydd Grŵp Ymchwil Gwyliau Prifysgol Caerdydd yn cynnal ymchwil i ddylanwad yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghymru.Dr Andrea Collins, Dr Eleri Rosier a Dr Nicole Koenig-Lewis
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddAdeiladu adeilad i bawbDewch i sgwrsio gyda’r bobl y tu ôl i Brosiect Porth Cymunedol Grangetown a dysgu am ein gweledigaeth drwy 'realiti rhithwir’.Lynne Thomas
12:00-13:30Pabell y Cymdeithasau 2Cyfiawnder yng NghymruPanel o rai o brif gyfreithwyr Cymru yn trafod dyfodol cyfiawnder yng Nghymru o dan arweiniad yr Athro Richard Wyn Jones, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd.Yr Athro Richard Wyn Jones
13:00-14:00Pabell Prifysgol CaerdyddYnni clyfar ar gyfer y dyfodol - sut beth fydd hyn?Panel o academyddion a phobl ifanc yn trafod sut beth fydd ynni clyfar yn y dyfodol.Yr Athro Hywel Thomas
14:00-15:00Pabell Prifysgol CaerdyddGweithio gyda GrangetownCyflwyniad am waith Prifysgol Caerdydd yng nghymuned Grangetown, gan arwain at gaffi athroniaeth am amlddiwylliannaeth yng Nghymru a'r hunaniaeth Gymreig. Lynne Thomas a Dr Huw Williams
14:00- 14:30Pabell Cymdeithas Cymru Ariannin'Eilun Coll': Eluned Morgan, O. M. Edwards a heddychwyr Y DeyrnasGolwg ar heddychiaeth y llenor o'r Wladfa, Eluned Morgan (1870-1938), a oedd yn byw yng Nghaerdydd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.Yr Athro E. Wyn James
15:00-16:00Pabell y Cymdeithasau 2"Gwarth" Hattie Williams: Gweithwyr tunplat Cymru yn America yn y 1890auYstyriaeth o rôl Hattie Williams, un o hoelion wyth hawliau gweithwyr benywaidd, o Abertawe i'r UDA. Yr Athro Emeritws Bill Jones
17:00-17:30Pabell Prifysgol CaerdyddDerbyniad i gyfeillion Prifysgol Caerdydd (Digwyddiad drwy wahoddiad yn unig)Digwyddiad preifat i gyfeillion a phartneriaid arfaethedig Prifysgol Caerdydd.Barry Sullivan
17:30-18:00Pabell Prifysgol CaerdyddLansiad swyddogol Undeb Myfyrwyr Cymraeg CaerdyddDathliad o sefydliad Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd. Meri Huws, Comisynydd y Gymraeg fydd y siaradwraig gwadd.Osian Morgan
18:00-19:30Pabell Prifysgol CaerdyddDerbyniad i gynfyfyrwyrCyfle i gynfyfyrwyr a myfyrwyr presennol gwrdd a chyfnewid straeon am eu hamser ym Mhrifysgol Caerdydd.Emily Travis
AmserLleoliadTeitl y sesiwnDisgrifiadDan arweiniad
10:00-17:00Pabell Prifysgol CaerdyddYmchwil i ŵyl yr EisteddfodBydd Grŵp Ymchwil Gwyliau Prifysgol Caerdydd yn cynnal ymchwil i ddylanwad yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghymru.Dr Andrea Collins, Dr Eleri Rosier a Dr Nicole Koenig-Lewis