Ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil, sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol, yn darganfod pethau newydd ac yn cael effaith bositif ar y byd.

Mae ein hymrwymiad i ragoriaeth ym maes ymchwil yn cael ei gefnogi gan grwpiau ymchwilcyfleusterau modern a chyfleoedd allweddol i gydweithio.

Yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, roedd 94% o gynnyrch ein gwaith ymchwil 'o'r radd flaenaf' neu'n 'rhagorol ar lefel ryngwladol', gan ein gosod yn y 4ydd safle yn y Deyrnas Unedig ar gyfer Gwyddorau Amgylcheddol a Systemau'r Ddaear.

Mae ein hymchwilwyr sy'n cael eu harwain gan themâu strategol, yn mynd i'r afael â rhai o'r sialensiau ymchwil pwysicaf ym maes Gwyddorau'r Ddaear, gan gynnwys:

  • deall prosesau magmatig a hydrothermol
  • rhyngweithiadau biosffer-hydrosffer-geosffer
  • y dirwedd ffisegol a dynameg amgylcheddol
  • archwilio adnoddau naturiol
  • newid byd-eang
  • yr 'Anthropocene'
  • esblygiad hirdymor y Ddaear a'r system blanedau.

Dysgu mwy am ein heffaith