Israddedigion

Mae ein cyrsiau'n rhoi cyfle i edrych ar y Ddaear mewn ffordd gyfannol sy'n seiliedig ar ymchwil, lle mae'r môr, yr atmosffer, y biosffer a'r lithosffer yn cael eu hastudio'n fanwl fel rhannau cyfansoddol o system y Ddaear.

Mae gennym 18 o raddau i is-raddedigion, pob un yn dechrau gyda semester cyntaf cyffredin sy'n gadael i chi gael blas ar elfennau o wyddorau'r ddaear a'r môr cyn gwneud eich dewis.

Bwriad ein rhaglenni MESci pedair blynedd yw hyfforddi myfyrwyr ar gyfer gyrfa ymchwil broffesiynol.  Gyda chymhwyster MESci o Brifysgol Caerdydd, bydd modd cael mynediad i raglenni PhD yn uniongyrchol.

Earth surveying fieldwork

Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Mae’r cwrs hwn yn rhoi sylfaen i wyddorau’r ddaear ac yn mynd ymlaen i gynnwys pynciau fel rheoli tirweddau, llygredd, ansawdd dŵr, ecoleg a geomorffoleg.

Students studying copper deposits on a fieldtrip in Cyprus

Daeareg Adnoddau ac Archwilio

Mae hwn yn gwrs addas ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb ym mhob elfen o adnoddau naturiol, gan gynnwys archwilio, echdynnu a rheoli.

Gwyddorau Daear Amgylcheddol

Dyma gwrs addas ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn materion geoamgylcheddol byd-eang neu faterion geoamgylcheddol cymhwysol.

Folding at Broad Haven

Daeareg

Mae hwn yn gwrs addas ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb ym mhob elfen o ddaeareg ac esblygiad y ddaear, gan gynnwys gwneud mapiau a gwaith arsylwi ymarferol yn y maes.

Marine Geography students in Greece

Daearyddiaeth y Môr

Dyma gwrs addas ar gyfer myfyrwyr sy’n awyddus i astudio materion ffisegol a materion sy’n ymwneud â hydrograffeg a rheoli mewn perthynas â’r môr a’i forlinau.

Mae fy amser ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod yn amhrisiadwy, yn dair blynedd fythgofiadwy. Mae amrywiaeth dysgu Adran Gwyddorau'r Ddaear wedi rhoi cyfle i mi ddilyn fy niddordebau heb ffiniau. Rwyf wedi dysgu sgiliau sy'n drosglwyddadwy ac sydd wedi fy ngalluogi i gael fy ngyrfa ddelfrydol sef astudio am radd PhD a sicrhau dyfodol mewn ymchwil.

Daniel Cox, MESci Daeareg