Cefnogi addysg

Cymerwch ran yn ein rhaglen o ddarlithoedd cyhoeddus, arddangosiadau a digwyddiadau maes.

Mae gennym amrywiaeth gyffrous o weithgareddau maes i ysgolion y gellir eu cyflwyno mewn ystafell ddosbarth neu ar ffurf gweithdy yn ein labordai. Rydym yn teilwra pob gweithgaredd yn ôl oedran a gallu, felly bydd y disgyblion yn cael eu hannog a'u cynnwys drwy'r amser.

Byddwn hefyd yn cynnal cyfres o ddarlithoedd yn ystod y flwyddyn academaidd, sydd ar agor i'r cyhoedd ac sy'n ymdrin â phynciau sy'n berthnasol i waith ymchwil geowyddonol. Mae'r pynciau sydd wedi cael sylw'n ddiweddar yn cynnwys:

  • Y Ddaear Beryglus
  • Adnoddau naturiol y ddaear: yma heddiw, ond beth am yfory?
  • Pwysigrwydd ac amrywiaeth astudiaethau isotopig mewn gwyddorau daear.

Nodwch, mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Digwyddiadau allanol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr

Byddwch yn rhan o'n gweithgareddau, arddangosiadau a’n darlithoedd. Mae’r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cysylltu â ni 

Am fwy o wybodaeth am ein gweithgareddau a'n digwyddiadau yn y gymuned, cysylltwch â: