NASA satellite photo of the earth

Cyrsiau

Dewch i astudio ymysg gwyddonwyr blaenllaw ym maes Gwyddorau’r Ddaear – gwyddonwyr sy’n rhan o raglenni ymchwil cydnabyddedig.

NASA satellite photo of the earth

Ymchwil

Dysgwch sut mae ein gwaith ymchwil yn ymdrin â rhai o themâu ymchwil mwyaf arwyddocaol gwyddorau'r ddaear.

Cydweithrediadau ymchwil

Dewch i weithio gyda ni ar brosiectau ymchwil sy’n cael effaith go iawn ar y gymdeithas.

Gweithio gyda diwydiant

Defnyddiwch ein gwybodaeth, ein cyfleusterau a’n profiad yn y diwydiant i gefnogi eich busnes.

Teithiau IODP

Mae yna daith ar y gweill a allai newid ein dealltwriaeth o gramen y môr a ffin cramen y fantell.


Newyddion

Attendees of the first UK Paleoclimate Society conference

Bringing together the UK’s paleoclimate community

15 Medi 2017

The inaugural conference of the UK Paleoclimate Society was held at Cardiff University