Diolch ichi am ddewis cefnogi Prifysgol Caerdydd. Mae pob cyfraniad – beth bynnag ei faint – yn cael effaith hirdymor ar ein gwaith o addysgu a dysgu, a’n gwaith ymchwil, sy’n flaenllaw ledled y byd.

Give now

Rhoi

Rhowch un rhodd neu rodd reolaidd ar lein.

Students walking in front of main building

Ymunwch â Chylch Caerdydd

Os gallwch ystyried rhoi rhodd o £83.50 y mis - neu un rhodd o £1,000 neu fwy – gallech ddod yn aelod o Gylch Caerdydd.

Research student in labratory

Effaith eich rhodd

Dysgwch fwy am sut mae Prifysgol Caerdydd wedi cael budd o fod â ffrindiau a chefnogwyr hael fel chi.

Start fundraising banner image

Dechrau Codi arian

Mae yna nifer o ffyrdd hwylus i godi arian i gefnogi gwaith ym Mhrifysgol Caerdydd.

Heb gymorth, wn i ddim sut y byddwn i wedi gallu parhau â’m gradd. Nawr, rwy’n teimlo y gallaf ddefnyddio fy amser ar gyfer yr hyn sydd angen ei wneud fwyaf – treulio amser yn y llyfrgell neu ar y wardiau yn dysgu gan gleifion.

Martika Mann, myfyriwr MBBCh