Ymchwil clinigol, cymhwysol ac iechyd cyhoeddus

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Our research measures dental disease, social behaviour, dental practices and management processes to assess the public's dental health status and its future needs.

Our studies have informed major policy decisions, often impacting dental health on a global scale.

Research groups

The theme encompasses the following groups:

Public health

Uned Iechyd Deintyddol y Cyhoedd

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar wella iechyd geneuol ac mae'n amrywio o dreialon clinigol technolegau deintyddol ataliol, i astudiaethau sy'n ceisio cael dealltwriaeth well o anghydraddoldebau iechyd geneuol a beth mae angen ei wneud i fynd i'r afael â hyn.

vrg

Grŵp Ymchwilio i Drais

Mae'r Grŵp yn cynnwys gwyddonwyr meddygol a chymdeithasol, economegwyr, seicolegwyr, clinigwyr academaidd ac ymarferwyr o bob rhan o’r Brifysgol.

Information unit

Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru

Mae Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru yn gweithio gyda Chydlynydd Epidemoleg Deintyddol Cymru er mwyn cynllunio a darparu Rhaglen Arolwg Ddeintyddol y GIG ar gyfer Cymru.