Ffurfiwyd y Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data er mwyn cynnal ymchwil sylfaenol i agweddau ar reoli, dadansoddi a dehongli meintiau enfawr o wybodaeth destunol a rhifiadol.

Trwy natur traws-ddisgyblaethol ein hymchwil, byddwn yn gweithredu prosiectau sy'n cwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau. Mae rhain yn cynnwys y gwyddorau cymdeithasol, biolegol, bywyd a pheiriannol, er mwyn i ni ddarparu datrysiadau i broblemau'n y byd go iawn sy'n cael eu harwain gan ymchwil.

Newyddion diweddaraf

Getting to grips with big data

26 Ionawr 2017

First Breakfast Briefing of 2017 tackles big data

Binary code

Meeting of 'big data' alliance

5 Rhagfyr 2016

Y Llywodraeth, busnes a'r byd academaidd yn dod ynghyd yng Nghaerdydd i lansio'r gynghrair ymchwil ryngwladol

Data library

Social Data Science Lab awarded Big Data grant

14 Tachwedd 2016

The new grant from the Economic and Social Research Council will fund the core activities of the Lab over the next 3 years.

Study

See our range of interdisciplinary postgraduate courses, providing specialist education in data-intensive research methods.

Amdanom ni

Yn cyfuno arbenigedd ymchwil gyda phartneriaethau proffesiynol, dysgwch mwy amdanom ni a'n gwaith.

Ymchwil

Ein nod yw datrys rhai o’r materion a’r heriau a wynebir gan sectorau allweddol wrth iddynt fynd i’r afael â mater cynyddol data mawr.

Pobl

Mwy o wybodaeth am aelodau staff y Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data.