Ffurfiwyd y Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data er mwyn cynnal ymchwil sylfaenol i agweddau ar reoli, dadansoddi a dehongli meintiau enfawr o wybodaeth destunol a rhifiadol.

Trwy natur traws-ddisgyblaethol ein hymchwil, byddwn yn gweithredu prosiectau sy'n cwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau. Mae rhain yn cynnwys y gwyddorau cymdeithasol, biolegol, bywyd a pheiriannol, er mwyn i ni ddarparu datrysiadau i broblemau'n y byd go iawn sy'n cael eu harwain gan ymchwil.

Image of the ARCCA Machine Room

Ymchwil

Ein nod yw datrys rhai o’r materion a’r heriau a wynebir gan sectorau allweddol wrth iddynt fynd i’r afael â mater cynyddol data mawr.

Image of two men looking at MRI scanner results

Amdanom ni

Yn cyfuno arbenigedd ymchwil gyda phartneriaethau proffesiynol, dysgwch mwy amdanom ni a'n gwaith.

Study

See our range of interdisciplinary postgraduate courses, providing specialist education in data-intensive research methods.

Pobl

Mwy o wybodaeth am aelodau staff y Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data.

Newyddion diweddaraf

Dr Pete Burnap

Dyfarnu canolfan ragoriaeth seibr-ddiogelwch gyntaf Cymru

22 Awst 2018

Canolfan Seibr-ddiogelwch Genedlaethol y DU yn cydnabod Prifysgol Caerdydd yn Ganolfan Ragoriaeth mewn Ymchwil Seibr-ddiogelwch

Statistics illustration

Golau gwyrdd i Gyflymydd Arloesedd Data £3.5m

19 Mehefin 2018

Bydd arian gan Lywodraeth Cymru yn helpu i greu swyddi

People seated watching a female speaker

University's first Research Software Engineer conference

30 Ebrill 2018

DIRI brings together Research Software Engineers from across the university in the university's first RSE meet up.