Yn Uned Caerdydd ar gyfer Ymchwil ac Arfarnu mewn Addysg Feddygol a Deintyddol (CUREMeDE), rydym yn ymgymryd ag ymchwil a gynllunnir i wneud gwahaniaeth i addysg a hyfforddiant pobl broffesiynol ym maes gofal iechyd.

Newyddion diweddaraf

MedTRiM Logo

MedTRiM Report on Event Feedback

22 Hydref 2018

Our latest report explores the feedback received from the medical trauma and resilience management (MedTRiM) training programme delivered by the Wales Deanery.

Dentist and assistant with a patient

New Paper - General Dental Practices With and Without a Dental Therapist

12 Hydref 2018

Our latest paper looks at appointment activity and patient satisfaction in dental practices with and without a dental therapist

Trainee Doctors

New Publication on Preparedness for Practice

14 Medi 2018

Our latest publication with the British Medical Journal looks at what it means to be prepared for practice.

Dysgwch fwy am CUREMeDE a’r hyn a wnawn.

Darllenwch fwy am ein prosiectau ymchwil cyfredol.